Programa de Suport al Comerç Minorista 2018 

Un any més desde la Cambra de Comerç de Terrassa es realitza el Programa de Suport al Comerç Minorista. 
Es tracta d'un servei de Diagnosi Comercial subvencionat al 100% on s'analitzen els diferents aspectes claus per millorar la competitivitat del comerç i augmentar les vendes.

Hi poden participar les empreses pimes o autònoms del sector comerç de la demarcació territorial de la Cambra de Comerç de Terrassa que pertanyin a algun dels epígrafs d'activitat CNAE-2009, Grupo 47 o amb IAE epígrafs 64, 65 ó 66 (excloses farmàcies). El termini de sol.licituds acaba el 26 de novembre.

Programa de comerç minorista 2018 - 100% gratuït

 • La localització del teu comerç és la més idònia?
 • Saps com incorporar la innovació en el teu comerç?
 • Coneixes la rendibilitat que t'ofereix el teu comerç?
 • Quin és el tipus de producte més rendible?
 • Coneixes com actua la teva competència?
 • Saps què demana el teu client?

Què oferim?

Realitzem una anàlisi en profunditat dels diferents aspectes del teu comerç, per tal d'identificar els punts forts i febles del negoci i poder-ne elaborar un informe gratuït amb recomanacions que potenciïn la competitivitat de la teva empresa.

Què analitzem?

 • Les característiques generals del teu comerç
 • L'entorn comercial i els factors d'atractivitat comercial
 • La cultura innovadora del comerç
 • La facturació per a cada gamma de productes a la venda
 • La rendibilitat obtinguda per a cada gamma de productes a la venda
 • L'estratègia comercial
 • Les accions prioritàries per aplicar la innovació en el teu comerç

El Programa de Comerç Minorista 2018 posa a l'abast de les pimes del sector del comerç al detall unes eines clau per millorar el vostre negoci i aconseguir vendre més. Tots els serveis que es sol·licitin abans del 26 de novembre d'enguany són totalment gratuïts per a l'empresa, ja que estan subvencionats al 100% pel fons FEDER i pel Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme mitjançant el Programa de Comerç Minorista 2018 -fins a exhaurir el pressupost-.

Web de la Cambra de comerç de Terrassa.