Des del PAE us oferim els següents serveis:

  1. Informació i assessorament previ sobre els aspectes relatius a la constitució de l'empresa i la seva tramitació al PAE.
  2. Tramitació gratuïta per mitjans telemàtics, a través del DUE, de baixa de treballadors/es autònoms/es
  3. Tramitació gratuïta per mitjans telemàtics, a través del DUE, dels tràmits de constitució de les formes jurídiques següents:
  • Societats de Responsabilitat Limitada (SL)
  • Societat Limitada Nova Empresa  (SLNE)
  • Treballadors/es autònoms/es (empresari individual i SCP)

La mitjana de temps per a les societats de responsabilitat limitada, un cop es fa la signatura a la notaria, és de quatre dies. En el cas del règim d'autònoms i SCP, la constitució es realitza en un màxim de dues hores durant el mateix dia.

En el cas d'altres  formes jurídiques, com cooperatives o laborals, caldrà seguir els tràmits reglamentaris en cada cas.