El Servei de  Promoció Gent Gran impulsa un projecte per donar resposta a les persones grans en situació de solitud no volguda dels Districtes 5 i 6 (que són dos dels tres districtes amb més persones grans de la ciutat segons el darrer anuari estadístic).

L'objectiu del projecte és promoure la prevenció de la solitud no volguda o pal•liar el sentiment dolorós de les persones en aquesta situació a través de les relacions que es puguin generar entre participants de totes les edats, i amb la clara voluntat de fer comunitat amb el veïnat i entitats i institucions del territori. 

En aquest projecte hi ha col·laborat la Fundació Goel, els Serveis d'Autonomia Personal, Serveis Socials dels districtes 5 i 6, i el CAP Nord.

El projecte s'inicia el 2021 amb la planificació d'una intervenció dirigida a un grup de persones de 60 anys o més, que s'identifiquessin com a persones amb un sentiment de soledat no volguda. El plantejament inicial era aconseguir que aquest grup de persones fessin un treball intern de tipus emocional, però a la vegada també un treball d'obertura a la comunitat i al seu entorn.

Amb aquesta primera fase del projecte, l'Ajuntament va comptar amb el suport de l'empresa Iocus, Accions formacitives i terapèutiques, especialitzada en treball emocional amb les persones grans, i per la vessant més comunitària del projecte amb la Fundació Goel, entitat que té la seu a Can Tusell, i que ha col·laborat aportant persones voluntàries i, a la vegada, oferint les instal•lacions de la seva seu a l'Avinguda Béjar.

A principis de gener del 2022 es van iniciar les sessions i setmanalment Iocus les ha dinamitzat. A la vegada l'empresa també ha anat formant a les persones voluntàries de l'entitat que participen des del principi a les sessions amb les persones grans. Progressivament les persones voluntàries han anat aprenent i l'objectiu és que passin a dinamitzar el grup de manera autònoma, primer amb la supervisió i suport de Iocus i després sense, anant així teixint l'encaix amb la comunitat.

A partir d'ara el projecte ja passa a una nova fase de treball d'autogestió, amb el suport de la Fundació Goel. El projecte s'ha dissenyat per tal que sigui sostingut en el temps, i així poder anar incorporant a totes aquelles persones grans que pateixin de solitud no desitjada, així com seguir implicant persones de la comunitat de diferents generacions.

Les persones grans dels Districtes 5 i 6 que estiguin interessats en aquest projecte poden posar-se en contacte a través de l'Oficina d'Informació a la Gent Gran