El sorteig de membres de meses electorals per a les properes Eleccions al Parlament de Catalunya es va realitzar el dimecres dia 20 de gener a les 12.30 hores del matí a l'Ajuntament de Terrassa.

2.385 persones han estat escollides com a candidates a formar part de les meses electorals, 9 per cadascuna de les 265 meses electorals que es constituiran a Terrassa.

Consulteu el llistat:   Membres meses electorals

Disposeu de tota la informació relacionada amb els membres de les meses electorals al web oficial de la Generalitat. També podeu descarregar el manual d'instruccions per als membres de les meses en aquest enllaç.

Test d'antígens

  • Entre el 9 i el 12 de febrer es citaran als components de les meses electorals per anar al seu CAP a fer-se un test d'antígens
  • Les persones designades com a 2n suplent poden demanar cita al seu Centre d'Atenció Primària (CAP) de referència, portant el nomenament i targeta sanitària.
  • Si per algun motiu els titulars i 1r suplents de les meses no han rebut cita, també poden demanar-la directament al seu Centre d'Atenció Primària (CAP).