Escola de Família
Servei d'intervenció socioeducativa pensat per a persones adultes que tenen o tindran menors a càrrec. Aquest recurs ofereix la possibilitat de participar en grups de treball i en xerrades sobre temes concrets.

 

Qui ho pot sol·licitar?
Persones vinculades a serveis socials (participació en grups de treball) i població general (participació en xerrades monogràfiques a les que es pot accedir directament).

Com es pot sol·licitar?
A través dels Equips d'Atenció Social de la zona corresponent.