El Servei LGTBI+ realitza i gestiona activitats formatives i tallers educatius sobre la realitat LGTBI+. A través de la Guia d'activitats educatives del Servei d'Educació, malgrat ser accessibles també per a altres grups (monitors esportius del CEVOT, per exemple), es poden sol·licitar aquestes dues activitats:

Diversitats familiars

Objectius:

 • Conèixer les diferents orientacions afectives i de gènere presents a la nostra societat i valorar-les, sense prejudicis ni estereotips negatius.
 • Donar a conèixer diferents models familiars, inclosos els de les persones LGTBI (dues mares lesbianes, dos pares gais,etc.)

Descripció:

 • Educació infantil. Contes sobre les famílies diverses 
 • Educació primària. S'expliquen les diferents realitats familiars i es fa un petit debat que, de forma dinàmica i interactiva, facilita l'aprenentatge dels models variats de famílies que existeixen, a fi de fer-los respectar per facilitar conviure amb ells.

Durada: 1 h cada activitat

 

Una Escola sense armaris

Objectius: 

 • Donar a conèixer diverses identitats de gènere i orientacions sexuals i afectives, incloent l'heterosexualitat i les persones cisgèneres, reflexionant sobre la norma heteropatriarcal i el binarisme (home - dona)
 • Explicar les sigles LGTBI (Lesbianes, Gais, Trans, Bisexuals i Intersexuals), interpel.lant tota la comunitat educativa com a agent de canvi o reproductor del sistema sexe - gènere tradicional
 • Facilitar eines per apoderar la comunitat educativa en el seu conjunt a reaccionar davant possibles agressions discriminatòries i no només a qui pot ser víctima directa de l'assetjament LGTBIfòbic

Descripció:

Taller que dóna a conèixer la diversitat afectiva i de gènere de forma amena per a infants i joves desmuntant tòpics i prejudicis i creant espais segurs per a tot el professorat i l'alumnat, també per als que s'identifiquen amb orientacions sexuals o identitats no normatives, o als que són creatius amb els rols i expressions de gènere. 

Durada: 1h (primària) i 2h (secundària)


A banda dels tallers per l'alumnat dels centres educactius de Terrassa també s'ofereixen tallers per a Associacions de Famílies d'Alumnat (AFA).

 

L'aramari pels abrics!!! Prevenció del bullying Lgtbifòbic

Objectius:

 • Promoure una mirada positiva i apoderadora en el conjunt de joves, per a què totes i tots reaccionin i sumin forces davant les discriminacions

Descripció:

 • Creus que el teu fill o filla pot ser testimoni de bullying a l'escola i no saps com actuar? Creus que el pot patir ella o ell? Creus que el jovent té prou eines per viure la diversitat sexual i de gènere com un valor i fer-la valdre?  Donarem pautes d'actuació per prevenir l'assetjament escolar del col·lectiu LGTBI (Lesbianes, Gais, Trans, Bisexuals, Intersexuals).

Durada: 2 hores
Lloc on es realitza: Al centre educatiu.
Preu: Tallers limitats a la disponibilitat pressupostària del servei 
Inscripció: per telèfon o correu electrònic

 

Famílies sense armaris. Acompanyant la diversitat sexual i de gènere

Objectius:

 • Crear un espai on parlar de la diversitat sexual i de gènere dels nostres joves

Descripció:

 • El teu fill o filla acaba de sortir de l'armari? Sospites que potser hauria de fer-ho? Creus que no encaixa amb el gènere que li correspon? Parlarem de pors, d'expectatives, de projeccions...

Durada: 2 hores
Lloc on es realitza: Al centre educatiu
Preu: Tallers limitats a la disponibilitat pressupostària del servei 
Inscripció: per telèfon o o correu electrònic