Model de targeta d'aparcament per a persones amb discapacitat

La targeta d'aparcament per a persones amb discapacitat permet parar o aparcar el vehicle tan a prop com sigui possible del punt d'accés o de destinació. Facilita i millora el seu desplaçament i permet gaudir de la màxima tolerància i permissibilitat en la parada i l'estacionament del vehicle.

 Preguntes Freqüents

A) Tipus de targeta i requisits

 1. Qui pot demanar la targeta?
 2. Cal que tingui el carnet de conduir per demanar la targeta d'aparcament?
 3. Puc tenir més d'una modalitat de targeta?
 4. Tota persona amb discapacitat pot demanar la targeta?
 5. Si tinc reconeguda una situació de dependència, puc demanar la targeta? 
 6. Si tinc dificultats de mobilitat, puc demanar la targeta?
 7. Si tinc discapacitat visual, és suficient amb el certificat de discapacitat per obtenir la targeta? 
 8. Si el meu fill té una discapacitat, puc sol·licitar la targeta? 
 9. NOVETAT! Quantes targetes puc sol·licitar?

B) Sol·licitud i primera tramitació 

 1. Com puc tramitar la targeta?
 2. Si tinc dificultats per desplaçar-me fins a l'OAC, pot anar-hi algú en el meu nom? 
 3. Quina documentació haig de presentar per sol·licitar una targeta per primer cop?
 4. Puc lliurar les fotografies de la persona sol·licitant en qualsevol format?
 5. Puc tramitar alhora la targeta i la reserva d'aparcament? 
 6. Quant temps trigaré en obtenir la targeta? 
 7. Puc recollir la targeta a qualsevol Oficina d'Atenció Ciutadana?

C) Renovació, pèrdua o robatori 

 1. Com puc renovar la targeta?
 2. Quina documentació haig de presentar per renovar la targeta quan caduca?
 3. Quina documentació haig de presentar si perdo o em roben la targeta?
 4. Quina documentació haig de presentar si se'm deteriora la targeta?
 5. Si he perdut o m'han robat la targeta, és suficient amb trucar a la Policia i notificar-ho?
 6. NOVETAT! Cada quan has de renovar la targeta?

D) Bon ús

 1. Quins beneficis té utilitzar la targeta d'aparcament?
 2. Si tinc la targeta per a no conductor, puc gaudir dels beneficis a qualsevol cotxe? 
 3. En cas de defunció de la persona titular de la targeta, puc seguir utilitzant-la fins que expiri? 
 4. Puc utilitzar una fotocòpia de la targeta quan circulo?
 5. Puc fer servir la targeta d'aparcament si la persona titular no hi és al cotxe en aquell moment?
 6. El mal ús de la targeta es pot sancionar

 

Respostes

A) Tipus de targeta i requisits

A1. Qui pot demanar la targeta? 

Hi ha tres modalitats de targeta amb requisits diferents:

 • Targeta per al conductor: El sol·licitant ha de tenir el permís de conduir. A més, ha de ser major de 18 anys, i tenir una discapacitat reconeguda igual o superior al 33% i que superi el barem de mobilitat.
 • Targeta per al no conductor: En aquest cas, la persona amb discapacitat no cal que tingui el permís de conduir, perquè són altres conductors qui la transporten d'un lloc a un altre. Poden ser:
  • Persones majors de 3 anys amb una discapacitat reconeguda igual o superior al 33% i que superin el barem de mobilitat.
  •  Infants menors de 3 anys amb pluridiscapacitat que depenguin d'aparells tècnics per dur a terme les funcions vitals de manera continuada. Cal un informe específic del CAD (Centre d'Atenció a la Discapacitat) que ho certifiqui.
  •  Persones majors de 3 anys amb ceguera o discapacitat visual greu. Cal un informe específic del CAD que ho certifiqui.
 • Targeta transport col·lectiu: Està destinada a persones físiques o jurídiques titulars de vehicles adaptats que transporten exclusivament grups de persones amb discapacitat que superen el barem de mobilitat.

Torna a l'índex

A2. Cal que tingui el carnet de conduir per demanar la targeta d'aparcament? 

No cal. Si la persona amb discapacitat no té el carnet de conduir, pot demanar la modalitat de targeta per al no conductor. En aquest cas, podrà gaudir dels beneficis d'aparcament amb tots aquells cotxes en el moment que hi viatgi com a passatger.

Torna a l'índex

A3. Puc tenir més d'una modalitat de targeta? 

No. La persona amb discapacitat només pot ser titular d'una modalitat de targeta. Haurà de triar entre la modalitat de targeta (per al conductor o per al no conductor),  que millor s'adapti a les seves necessitats i situació personal. Cal tenir en compte que, de cara a demanar amb posterioritat una reserva d'aparcament, les persones amb targeta per al conductor tenen en alguns casos més facilitats.  

Torna a l'índex

A4. Tota persona amb discapacitat pot demanar la targeta? 

No. Cal que el certificat de discapacitat superi el barem de mobilitat reduïda. També hi poden optar persones cegues o amb discapacitat visual greu i, en algunes circumstàncies, infants menors de tres anys amb pluridiscapacitat. 

Torna a l'índex

A5. Si tinc reconeguda una situació de dependència, puc tramitar la targeta? 

Tenir una valoració del grau de dependència no es té en compte a l'hora de concedir una targeta d'aparcament. Per optar a una targeta, cal que tinguis el certificat de discapacitat amb barem de mobilitat reduïda.

A més, els organismes que valoren el grau de dependència i el grau de discapacitat són diferents.  Per obtenir el certificat de discapacitat, cal que acudeixis específicament al CAD Terrassa

Torna a l'índex

A6. Si tinc dificultats de mobilitat, puc demanar la targeta? 

No de manera automàtica. Cal que ho acreditis mitjançant un certificat de discapacitat que superi el barem de mobilitat reduïda. Si no disposes del certificat, caldrà abans de demanar la targeta.

Torna a l'índex

A7. Si tinc discapacitat visual, és suficient amb el certificat de discapacitat per obtenir la targeta?  

No. Cal que obtinguis un informe específic del CAD (Centre d'Atenció a la Discapacitat) que certifiqui que compleixes els requisits per a persones amb discapacitat visual (tenir una agudesa visual bilateral igual o inferior a 0,1, amb correcció, o reducció concèntrica del camp visual igual o menor a 10 graus).

Torna a l'índex

A8. Si el meu fill té una discapacitat, puc sol·licitar la targeta?

Depèn. Si és major de 3 anys, cal que en el certificat de discapacitat superi el barem de mobilitat reduïda, o que tingui una discapacitat visual greu. Si és menor de 3 anys, cal un document específic del CAD (Centre d'Atenció a la Discapacitat) que certifica que té pluridiscapacitat i depèn d'aparells tècnics per dur a terme les funcions vitals de manera continuada. 

Torna a l'índex

A9. NOVETAT! Quantes targetes puc sol·licitar?

Es pot demanar una única targeta per persona, amb una excepció. Quan la persona titular de la targeta té menys de 18 anys, els progenitors o tutors legals de l'infant podran disposar, si és necessari, d'un màxim de dues targetes. Això sí, només podrà gaudir dels beneficis de la targeta la persona que en aquell moment transporti l'infant.

Torna a l'índex

 

B) Sol·licitud i primera tramitació del document

B1. Com puc tramitar la targeta? 

Primer, has de presentar una sol·licitud. Pots presentar-la:

Quan la targeta estigui llesta, l'Oficina de Capacitats Diverses et contactarà per informar-te que ja pots passar a recollir-la a l'edifici LaFACT (carrer Torres Garcia, 35) el dia i hora convingut. 

Torna a l'índex

B2. Si tinc dificultats per desplaçar-me fins a l'OAC, pot anar-hi algú en el meu nom?  

Sí. Pot venir una altra persona que et representi. Cal que porti:

 • una autorització signada (exemple de model d'autorització per tramitar),
 • una fotocòpia del document d'identitat de la persona representada,
 • i que la persona autoritzada s'identifiqui a l'OAC amb el seu propi document d'identitat. 

Si la persona sol·licitant té modificada legalment la capacitat d'obrar, el seu assistent ha de portar la sentència judicial que així ho acrediti.

Torna a l'índex

B3. Quina documentació haig de presentar per sol·licitar la targeta per primer cop? 

Només cal que presentis dues fotografies mida carnet. A l'OAC hauràs d'omplir i lliurar una sol·licitud.  Recorda que per realitzar qualsevol gestió a l'OAC has de mostrar el teu document d'identitat (DNI, NIE o passaport).

Si has fet la sol·licitud per internet, pots presentar les dues fotografies en el moment de recollir la targeta.

Torna a l'índex

B4. Puc lliurar les fotografies de la persona sol·licitant en qualsevol format? 

No. Les fotografies han de ser de mida carnet, a color, i que el suport sigui de paper fotogràfic. No s'admeten fotocòpies, ni fotografies impreses des de casa amb un suport de paper estàndard (no fotogràfic).

Torna a l'índex

B5. Puc tramitar alhora la targeta i la reserva d'aparcament? 

No. Primer has de tramitar la targeta. La reserva d'aparcament només la podràs sol·licitar un cop hagis obtingut la targeta. Tingues en compte, a més, que els requisits varien entre un recurs i l'altre. Per exemple, una persona amb mobilitat reduïda i un grau de discapacitat entre el 33 i el 64% sense carnet de conduir, podrà demanar una targeta per al no conductor però no podrà sol·licitar una reserva d'aparcament.  

Torna a l'índex

B6. Quant temps trigaré en obtenir la targeta?  

Un cop feta la sol·licitud amb la documentació necessària, l'Ajuntament tramitarà la targeta en un termini màxim de 60 dies.  

Quan la targeta estigui llesta, l'Oficina de Capacitats Diverses contactarà amb la persona beneficiària per informar-la que ja pot passar a recollir-la a l'edifici LaFACT (carrer Torres Garcia, 35) el dia i hora convingut.

Torna a l'índex

B7. Puc recollir la targeta a qualsevol Oficina d'Atenció Ciutadana? 

No. Cal que recollis la targeta a l'edifici LaFACT (carrer Torres Garcia, 35) . L'Oficina de Capacitats Diverses t'informarà un cop la targeta estigui feta perquè tu o el teu representant passeu a recollir-la el dia i hora convingut.

Torna a l'índex

 

C) Renovació, pèrdua o robatori

C1. Com puc renovar la targeta ? 

Primer, has de presentar una sol·licitud. Pots presentar-la: 

Quan la targeta estigui llesta, l'Oficina de Capacitats Diverses et contactarà per informar-te que ja pots passar a recollir-la a l'edifici LaFACT (carrer Torres Garcia, 35) el dia i hora convingut. 

Torna a l'índex

C2. Quina documentació haig de presentar per renovar la targeta quan caduca? 

Només cal que presentis 2 fotografies aptes mida carnet. Recorda que, per realitzar qualsevol gestió a l'OAC, és necessari que mostris el document d'identitat (DNI, NIE o passaport).

Si has fet la sol·licitud per internet, pots presentar les dues fotografies en el moment de recollir la nova targeta.

Quan vinguis a recollir la nova targeta, hauràs de retornar la targeta caducada.

Torna a l'índex

C3. Quina documentació haig de presentar si perdo o em roben la targeta? 

Torna a l'índex

C4. Quina documentació haig de presentar si se'm deteriora la targeta? 

 • Una fotografia apta mida carnet de la persona titular.
 • En el moment que recollis la nova targeta (no en el moment de sol·licitar-la), caldrà que lliuris la targeta d'aparcament deteriorada. 

Torna a l'índex

C5. Si he perdut la targeta, és suficient amb trucar a la Policia i notificar-ho? 

No. Cal que vagis a comissaria i facis un document de denuncia, tant si es tracta d'una pèrdua com d'un robatori. Aquest document l'has de presentar a una Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC), tant si vols sol·licitar una nova targeta com si no. Ha de ser el document original (no s'admeten fotocòpies).

Torna a l'índex

C6. NOVETAT! Cada quan has de renovar la targeta?

La targeta té una vigència màxima de 5 anys. Pots sol·licitar la seva renovació tres mesos abans que caduqui i fins a 1 mes després que hagi caducat. Un cop has presentat la sol·licitud, la teva targeta seguirà sent vàlida fins que es resolgui la teva sol·licitud.

Si tens un certificat de discapacitat provisional, la targeta serà vàlida fins a la data de revisió que consta en el certificat.

Torna a l'índex

 

D) Bon ús

D1. Quins beneficis té utilitzar la targeta d'aparcament? 

El titular de la targeta té dret a:

 • Estacionar a les places d'aparcament reservades per a persones amb discapacitat d'ús general situades a la via pública (mapa). En zones molt concorregudes, l'Ajuntament té dret a fixar un límit d'estacionament de 5 hores per facilitar la rotació de vehicles.
 • Estacionar a la zona blava de manera gratuïta (mapa). En zones molt concorregudes, l'Ajuntament té dret a fixar un límit d'estacionament de 5 hores per facilitar la rotació de vehicles..
 • Estacionar a les zones de càrrega i descàrrega pel temps imprescindible i fins a un màxim d'una hora dins de l'horari limitat en aquestes zones, amb indicació de l'hora d'arribada mitjançant disc horari o indicació escrita de l'hora d'arribada (mapa).
 • Aturar a qualsevol lloc de la via pública pel temps indispensable per recollir o deixar la persona amb discapacitat, sempre que no ocasioni perjudicis als vianants o al trànsit. 
 • Circular i aturar el vehicle a les àrees de vianants i a les àrees amb circulació restringida a residents, sempre que la seva destinació estigui a l'interior d'aquella àrea. 
 • Utilitzar la targeta a tots els municipis de Catalunya, la resta de l'Estat i la Unió Europea.
 • A fi de fer un ús racional de l'espai públic d'aparcament, les persones titulars d'una targeta d'aparcament han d'estacionar els seus vehicles, en primer lloc, a les places d'aparcament reservades per a persones amb discapacitat d'ús general; en segon lloc, a les zones d'estacionament amb horari limitat, i, per últim, a les zones de càrrega i descàrrega. En cap cas es permet estacionar en àrees de vianants, als passos de vianants, als llocs i supòsits en què estigui prohibit parar, als llocs que obstrueixin guals o sortides d'emergència, en zones delimitades per raons de seguretat pública i en espais que redueixin carrils de circulació. 

Sempre que usis el recurs, col·loca l'anvers de la targeta ben visible al cotxe amb què circules.

Torna a l'índex

D2. Si tinc la targeta per a no conductor, puc gaudir dels beneficis a qualsevol cotxe? 

Sí, sempre que en aquell moment hi vagis de passatger. Col·loca l'anvers de la targeta ben visible al cotxe amb què circules.

Torna a l'índex

D3. En cas de defunció de la persona titular de la targeta, puc seguir utilitzant-la fins que caduqui? 

Mai. En cas de defunció, has de retornar la targeta a alguna OAC mitjançant instància.

Torna a l'índex

D4. Puc utilitzar una fotocòpia de la targeta quan circulo? 

Mai. Has d'utilitzar sempre el document original.

Torna a l'índex

D5. Puc fer servir la targeta d'aparcament si la persona titular no hi és al cotxe en aquell moment? 

Mai. La targeta és personal i intransferible. No la poden utilitzar els familiars o altres persones si no van acompanyades de la persona titular.  

Torna a l'índex

D6. El mal ús de la targeta es pot sancionar? 

Sí. Es considera ús fraudulent:

 • utilizar la targeta d'aparcament quan no hi és la persona titular,
 • usar una versió fotocopiada de la targeta,
 • manipular o falsificar la targeta original,
 • reproduir o comercialitzar la targeta.

El reglament municipal regulador de l'estacionament per a persones amb discapacitat estableix les mesures sancionadores, que oscil·len des de sancions econòmiques a la retirada de la targeta i/o de la reserva d'estacionament en cas de reiteració. 

Torna a l'índex

 

Més informació