Imatge d'una targeta d'aparcament per a persones amb discapacitatLa targeta d'aparcament "provisional" per a persones amb malalties d'extrema gravetat (TAP) atorga els mateixos beneficis que la targeta d'aparcament per a persones amb discapacitat. Està destinada a persones amb una malaltia d'extrema gravetat que afecta el seu pronòstic de vida i que no els permet tramitar en temps una sol·licitud ordinària de targeta d'aparcament.

Preguntes Freqüents

A) Requisits i finalitat 

 1. Qui pot demanar la TAP?
 2. Cal que tingui el certificat de discapacitat per demanar la TAP?
 3. Si no tinc una malaltia terminal, puc demanar la TAP com a recurs provisional mentre em tramiten la targeta d'aparcament ordinària?
 4. Quant temps dura la TAP?
 5. Quina modalitat de targeta és la TAP?
 6. La TAP em dóna dret a una reserva d'aparcament?

B) Sol·licitud i tramitació 

 1. Si visc a una localitat propera, puc tramitar la meva TAP a Terrassa?
 2. Puc tramitar la TAP a qualsevol Oficina d'Atenció Ciutadana?
 3. Si tinc dificultats per desplaçar-me fins a l'OAC, pot anar-hi algú en el meu nom? 
 4. Quina documentació haig de presentar per sol·licitar la TAP?
 5. Puc lliurar les fotografies de la persona sol·licitant en qualsevol format?
 6. Quant temps trigaré en obtenir la TAP? 
 7. Puc recollir la TAP a qualsevol Oficina d'Atenció Ciutadana?

C) Bon ús

 1. Quins beneficis comporta usar la TAP?
 2. Quines obligacions comporta usar la TAP? 

 

Respostes

A) Requisits i finalitat 

A1. Qui pot demanar la TAP? 

Persones que tenen mobilitat reduïda, no reconeguda oficialment, a causa d'una malaltia d'extrema gravetat que suposa una reducció important de la seva esperança de vida i que no els permet tramitar a temps la targeta ordinària. És a dir, són persones que no tenen reconegut un certificat de discapacitat que superi el barem de mobilitat, i que pel seu pronòstic mèdic, no tenen temps d'iniciar el procés per obtenir-lo.

Torna a l'índex

A2. Cal que tingui el certificat de discapacitat per demanar la TAP? 

No. Com que el procés per obtenir el certificat de discapacitat pot ser llarg, per tramitar la TAP és suficient  amb un informe acreditatiu específic emplenat pel metge o metgessa de família dels serveis públics de Salut. 

Torna a l'índex

A3. Si no tinc una malaltia terminal, puc demanar la TAP com a recurs provisional mentre em tramiten la targeta d'aparcament ordinària? 

No, són dos circuits diferents. Les persones que no tenen una malaltia d'extrema gravetat que afecta el seu pronòstic de vida, han de seguir sempre el canal ordinari de tramitació de la targeta d'aparcament (que inclou l'obtenció prèvia del certificat de discapacitat). 

Torna a l'índex

A4. Quant temps dura la TAP? 

La targeta és vàlida per a un any. 

Torna a l'índex

A5. Quina modalitat de targeta és la TAP? 

La TAP correspon a una targeta d'aparcament en la modalitat per a no conductor. Això vol dir que la persona titular no condueix el vehicle, sinó que gaudeix dels beneficis d'aparcament amb tots aquells cotxes en què vagi com a passatger.

Torna a l'índex

A6. La TAP em dóna dret a una reserva d'estacionament? 

No. Per sol·licitar una reserva d'estacionament, cal seguir un circuit, procediments i requisits diferents.

Torna a l'índex

 

B) Sol·licitud i tramitació

B1. Si visc a una localitat propera, puc tramitar la meva TAP a Terrassa? 

No. Cal que acudeixis a una Oficina d'Atenció Ciutadana del municipi on estàs empadronat.

Torna a l'índex

B2. Puc tramitar la TAP a qualsevol Oficina d'Atenció Ciutadana? 

Sí. Pots fer el tràmit des de l'OAC més propera al teu domicili. No cal que vinguis expressament fins a l'OAC de l'Àrea de Drets Socials i Serveis a les Persones (Carretera de Montcada, 596).

Torna a l'índex

B3. Si tinc dificultats per desplaçar-me fins a l'OAC, pot anar-hi algú en el meu nom? 

Sí. Pot venir una altra persona que et representi. Cal que porti:

 • una autorització signada (exemple de model d'autorització per tramitar),
 • una fotocòpia del document d'identitat de la persona representada,
 • i que la persona autoritzada s'identifiqui a l'OAC amb el seu propi document d'identitat. 

Si la persona sol·licitant està incapacitada judicialment, el seu tutor legal ha de portar la sentència judicial que així ho acrediti.

Torna a l'índex

B4. Quina documentació haig de presentar per sol·licitar la TAP?  

Has de fer una instància a l'OAC amb:

Has de presentar els documents originals, tant de l'informe mèdic com les fotografies, i no pas fotocòpies.

Recorda que, per realitzar qualsevol gestió a l'OAC, has de mostrar el document d'identitat (DNI, NIE o passaport).

Torna a l'índex

B5. Puc lliurar les fotografies de la persona sol·licitant en qualsevol format? 

No. Les fotografies han de ser de mida carnet, a color, i que el suport sigui de paper fotogràfic. No s'admeten fotocòpies, ni fotografies impreses des de casa amb un suport de paper estàndard (no fotogràfic).

Torna a l'índex

B6. Quant temps trigaré en obtenir la TAP? 

L'Oficina de Capacitats Diverses lliurarà la targeta a la persona interessada en un termini màxim de 21 dies, un cop feta la sol·licitud amb la documentació necessària i aprovada pel CAD.

L'organisme que valora i determina l'atorgament o denegació de cada sol·licitud és el CAD (Centre d'Atenció a la Discapacitat).

Torna a l'índex

B8. Puc recollir la TAP a qualsevol Oficina d'Atenció Ciutadana? 

No. Cal que recollis la targeta a l'OAC de l'Àrea de Drets Socials (Ctra de Montcada, 596) dins del seu horari d'atenció. L'Oficina de Capacitats Diverses t'informarà un cop la targeta estigui feta perquè tu o el teu representant pogueu passar a recollir-la.

Recorda que, per realitzar qualsevol gestió a l'OAC, cal que mostris el document d'identitat (DNI, NIE o passaport).

Torna a l'índex

C) Bon ús

C1. Quins beneficis comporta usar la TAP?

Els beneficis d'usar la TAP són els mateixos que els d'utilitzar la targeta d'aparcament per a persones amb discapacitat.

Torna a l'índex

C2. Quines obligacions comporta usar la TAP? 

Les obligacions d'usar la TAP són les mateixes que les d'utilitzar la targeta d'aparcament per a persones amb discapacitat.

Torna a l'índex

 

Més informació