El projecte Terrassa Energia Intel·ligent, en el marc de l'estratègia Smart Cities de Medi Ambient, neix de la necessitat de reduir les emissions de Co2 i renovar la tecnologia lumínica i elèctrica de la ciutat seguint criteris de sostenibilitat i eficiència.

Els 6 àmbits d'acció de Terrassa Energia Intel·ligent (TEI) són:

 

Actualització de la plataforma d'enllumenat públic i implantació de plataformes de gestió i monitorització de l'enllumenat públic

El projecte TEI comportarà una uniformització de la tecnologia LED a la ciutat, aportant gran qualitat lumínica, més intensitat, menor consum i màxima sostenibilitat. En tota la ciutat es substituiran i s'instal•laran 28.799 llumeneres. Aquesta intensitat i qualitat de la llum conjuntament amb una monitorització del seu sistema de funcionament global augmentarà la capacitat de detecció i reduirà el temps necessari per resoldre  les incidències.

Renovació del sistema d'il·luminació interior a l' Ajuntament i Equipaments Públics

Es canviarà el sistema d'il•luminació interior de 82 equipaments municipals: educatius (incloent totes les escoles de primària), administratius, culturals, esportius i socials de gestió directa. En aquests espais es segueixen criteris de sostenibilitat, es prioritza la substitució de les llumeneres més utilitzades i s'instal•laran sistemes LED que generaran un estalvi important en la despesa energètica dels equipaments. D'altra banda, per tal de reduir la incidència de l'energia reactiva i les penalitzacions en factura que provoca, s'instal•laran bateries de condensadors en els edificis seleccionats.

Disposar d'un sistema d'informació energètic

El nou sistema d'informació energètica permetrà ajustar la potència contractada a la realment necessària, així com unificar les escomeses energètiques dels equipaments i quadres de control de l'enllumenat. D'aquesta forma es podrà ajustar la despesa al consum i controlar qualsevol anormalitat de la facturació. El primer que s'ha de fer per estalviar es saber realment quan es consumeix.

Implantar o avançar en la generació d'energia renovable i fotovoltaica

En alguns dels equipaments públics i municipals que tenen  un perfil d'utilització de l'energia adient per l'aprofitament de l'energia solar, s'instal•laran plantes de generació d'energia fotovoltàica per l'autoconsum. 

Aquesta acció es portarà a terme als centres educatius: Escola Ponent, Escola Isaac Peral, Escola Ramon y Cajal, Escola Sant Llorenç, Escola El Vallés i 7 edificis municipals: BCT, S.C. Ajuntament, Panta20, Teatre Principal, Teatre Alegria, Edifici Glòries, Edifici Funerària.

Estendre la xarxa informàtica municipal per construir una infraestructura troncal que prepararà la ciutat per l'Internet de les Coses (IoT)

A partir de la connexió amb fibra òptica a la xarxa d'equipaments municipals i d'un subconjunt de 40 dels  412 quadres de comandament d'enllumenat públic, Terrassa disposarà d'una cobertura adient per al desplegament de la Internet de les coses IoT, construint de passada la troncal per al futur de les tecnologies Smart City a la ciutat.

 

Veure document resum visual 

La renovació de la flota municipal d'autobusos amb la compra d'autobusos híbrids

El Ple Municipal en el mes de febrer de 2016 es va aprovar la compra de 6 autobusos híbrids. Prèviament s'havia fet un estudi en profunditat de les despeses vinculades al consum de carburant, s'havien analitzat quatre tipus de vehícles híbrids amb diferents solucions tecnològiques i el seu funcionament i escenaris de manteniment real dins la flota.