Temporada estable

 

 

 

 

La temporada estable professional de la Sala Muncunill està composta per una exposició de producció pròpia municipal a l'any d'un/a artista local de reconeguda trajectòria i projecció, que s'expandeix mitjançant una publicació homònima. D'altra banda, també conformen la programació exposicions itinerants d'altres institucions i adaptades per a Terrassa Arts Visuals, que permeten gaudir de la ciutat d'exhibicions de primer nivell de creadores i creadors del nostre context.

D'altra banda i a partir d'aquest any, també podrem veure l'exposició global del projecte seleccionat pel cicle Terrassa Comissariat. Aquest cicle selecciona un projecte d'un comissari/a anualment per a la EspaiDos i el formen diverses exposicions de diferents artistes durant l'any.