El Servei d'Ocupació de l'Ajuntament de Terrassa forma part del Pacte per a l'Ocupació de Terrassa i, és en aquest marc que, després d'una anàlisi del territori i la seva realitat, s'ha plantejat un programa específic de lluita contra l'atur a la nostra població.

Aquest programa s'anomena Terrassa Aposta per l'Ocupació i serà finançant en un 70% per l'Ajuntament de Terrassa i en un 30% per els agents socials que les desenvolupen.
Terrassa Aposta per l'Ocupació és un programa innovador que canvia la metodologia de treball de les diferents entitats que hi participen. En aquest marc s'han definit, per tant, actuacions adaptades a les noves circumstàncies de les persones a l'atur.

Es pretén impulsar actuacions complementàries de suport psicològic, així com d'assessorament ocupacional i formació per a la requalificació per afavorir la inserció laboral d'aquests nous col•lectius, ja sigui per compte d altri o per compte propi.

Objectius del projecte Terrassa Aposta per l'Ocupació

Impulsar el treball en xarxa per atendre les noves necessitats creixents al municipi.
Oferir un servei de tutoria i seguiment integral personalitzat en base a la situació econòmica, psicològica i laboral de les persones.
Donar eines per a millorar l apoderament psicosocial i la capacitat de resiliència de les persones ateses.
Oferir eines d'orientació laboral adaptades a nous entorns TIC.
Formar en sectors emergents o generadors d ocupació.
Assessorar per emprendre o reemprendre un projecte empresarial, o qualsevol altre forma d'autoocupació.

A qui va dirigit?

El programa va destinat als següents col•lectius:

 • Majors de 40 anys, expulsats del mercat de treball
 • Persones afectades per expedients de regulació
 • Persones treballadores provinents de sectors especialment afectats per la crisi
 • Joves amb i sense formació reglada
 • Exautònoms i exempresaris amb projectes empresarials fallits.
 • Col•lectius en risc d exclusió social (dones que pateixen o han patit
 • violències de gènere i persones amb una discapacitat del 33% ...)

S'atendrà, prioritàriament, a persones aturades de llarga durada majors de 40 anys.

On poden atendre'm si pertanyo a algun d'aquests col•lectius?

Per tal de poder participar en el projecte Terrassa Aposta per l'Ocupació podeu demanar una cita prèvia a qualsevol de les entitats participants:

 

 • AJUNTAMENT DE TERRASSA. Servei d'Ocupació  93 789 11 11
 • CECOT  93 736 60 15
 • CCOO  93 780 71 66
 • UGT 93 780  93 66