Mapa de les afectacions del trànsit

(navega sobre les icones per obtenir més informació)

Clica aquí per obrir el mapa general i optimitzar la navegació.

Accediu a la informació dels darrers talls de carrer o restriccions de trànsit:

Tall al carrer del Nord

Lloc afectat: carrer del Nord, entre c de la Mina i Sant Joan
Servei que realitza l'actuació: Projectes i Obres
Actuació: Tall del carrer
Motiu: Inspecció del clavegueram
Data: dijous, 22 d'agost

descarrega planol desviament