Mapa de les afectacions del trànsit

(navega sobre les icones per obtenir més informació)

Clica aquí per obrir el mapa general i optimitzar la navegació.

Accediu a la informació dels darrers talls de carrer o restriccions de trànsit:

Tall al carrer de Pitágoras

Lloc afectat: Carrer de Pitágoras, entre Ausíiàs March i Pasteur. Incloses les cruïlles.
Servei que realitza l'obra: Projectes i Obres
Actuació; Tall de carrer i de les cruïlles amb Ausiàs March i Pasteur.
Motiu: Obres de millora de la xarxa de clavegueram
Data: del 23 d'octubre i fins el 23 de novembre

descarrega plànol del tall