Mapa de les afectacions del trànsit

(navega sobre les icones per obtenir més informació)

Clica aquí per obrir el mapa general i optimitzar la navegació.

Accediu a la informació dels darrers talls de carrer o restriccions de trànsit:

Tall del carrer de Sant Llorenç

Lloc afectat: Carrer de Sant Llorenç, entre Sant Isidre i La Rasa
Servei que realitza l'actuació: Serveis d'Arquitectura, Espai Públic i Biodiversitat Urbana
Actuació: Tall del carrer:L'obra es fara en 2 fases
Motiu: Obres de remodelació del paviment existent
Data: 3 de novembre de 2021
Durada: 4 mesos

descarrega desviaments fase 1

descarrega desviaments fase 2