Mapa de les afectacions del trànsit

Clica aquí per obrir el mapa general i optimitzar la navegació.

Accediu a la informació dels darrers talls de carrer o restriccions de trànsit:

Nou carril bici al carrer Creu Gran

Lloc afectat: Carrer de la Creu Gran, entre Sant Antoni i Plaça de la Creu Gran.
Servei que realitza l'actuació: Mobilitat
Actuació: Nou carril per a bicicletes en sentit contrari
Motiu:Aquest carril permetrà que les persones que es desplacen en bicicleta puguin realitzar l'itinerari des del pont de Sant Pere cap al carrer Garcia Humet de forma directa.

Aquesta connexió millora la mobilitat en bicicleta entre el barri de l'Antic Poble de Sant Pere i el sector de la Mútua i l'accés a la illa de vianants.

Data: A partir de dimarts, 15 de maig

descarrega plànol actuació