Mapa de les afectacions del trànsit

Clica aquí per obrir el mapa general i optimitzar la navegació.

Accediu a la informació dels darrers talls de carrer o restriccions de trànsit:

Canvi de sentit al carrer de Santiago Rusiñol

Lloc afectat: carrer de Santiago Rusiñol
Servei que realitza l'actuació: Mobilitat
Actuació: Canvi de sentit del carrer. Canvi de costat d'aparcament entre els carrers Wagner i Rafael Roig
Motiu: Facilitat l'accesabilitat a aquest sector i alhora reduir el trànsit de vehicles que hi circula.
Data: A partir de dimarts, 24 d'abril de 2018

descarrega plànol actuació