Mapa de les afectacions del trànsit

(navega sobre les icones per obtenir més informació)

Clica aquí per obrir el mapa general i optimitzar la navegació.

Accediu a la informació dels darrers talls de carrer o restriccions de trànsit:

Obertura Ronda de Ponent

Lloc afectat: Ronda de Ponent, marge esquerre. 
Servei que ha realitzat l'actuació: Projectes i Obres
Actuació: Obertura en ambdós sentits entre els ponts d'Abat Marcet i Orà. Es recupera l'itinerari original de la L-4 de bus.
Motiu de la obra: Estabilització dels talussos de la Riera del Palau
Data: A partir del 19 de març de 2018

descarrega plànol