Mapa de les afectacions del trànsit

Clica aquí per obrir el mapa general i optimitzar la navegació.

Accediu a la informació dels darrers talls de carrer o restriccions de trànsit:

Ordenació de l'aparcament al País Basc

Lloc afectat: Carrer País Basc
Servei que realitza l'actuació: Mobilitat
Actuació: Ordenació de l'aparcament
Motiu: donar més visibilitat al nou itinerari de l'Anella Verda i fer-lo més permeable.
Data: A partir de divendres, 6 d'abril.

descarrega plànol actuació