Mapa de les afectacions del trànsit

(navega sobre les icones per obtenir més informació)

Clica aquí per obrir el mapa general i optimitzar la navegació.

Accediu a la informació dels darrers talls de carrer o restriccions de trànsit:

Restricció de carrils al Pont del Passeig

Lloc afectat: Pont del Passeig
Empresa que realitza l'obra: Mútua de Terrassa 
Actuació: Restricció d'un carril en cada sentit 
Motiu: Obres d'ampliació del Servei d'Urgèncias
Data: 16 de gener de 2018
Durada: 3 mesos aprox.

descarrega plànol de restricció