D'aquest Programa de Govern se'n farà difusió a la ciutadania, a través dels diferents serveis i canals que formen part de l'estructura de comunicació municipal.

En el marc dels compromisos municipals en matèria de transparència, s'establirà un sistema de seguiment i avaluació del Programa de Govern, posant a disposició de la ciutadania tota la informació necessària sobre els avenços en els diferents objectius i eixos d'actuació, així com de les revisions i actualitzacions periòdiques.

Accediu al Portal de Transparència per veure el seguiment i avaluació del Programa de Govern