El Pla de la Maurina compta amb el programa ocupacional Treball als Barris, que dóna suport de manera prioritària a les àrees urbanes que, per les seves característiques, requereixen una atenció especial de l'Administració per a estimular-hi la creació d'activitat econòmica i la generació d'ocupació. El programa inclou accions ocupacionals que tenen com a objectiu, més enllà del fet d'oferir feina a persones en atur, que aquestes puguin adquirir o millorar determinades competències de cara a la seva inserció laboral, i alhora millorar el territori mitjançant la realització d'obres o serveis d'interès general i social.

Els destinataris/ies són persones en situació d'atur que en el moment de la contractació no cobren subsidi ni cap prestació, residents a La Maurina.

El programa, impulsat pel Departament de Treball de la Generalitat i el Servei d'Ocupació de Catalunya, incorpora accions complementàries a les actuacions que es desenvolupen en el marc del Pla de Barris: mesures formatives i ocupacionals per a facilitar la incorporació al mercat laboral de les persones que es troben en situació d'atur.

Dins del mateix projecte "Treball als barris", es duu a terme l'acció del Dispositiu d'Inserció Laboral un servei que s'ha ubicat al Punt Maurina, i que està adreçat a orientar i informar a aquelles persones desocupades que volen introduir-se en el món laboral i no disposen de les suficients eines personals. El dispositiu ofereix formació en competències bàsiques i instrumentals, seguiment personalitzat de cada persona en tot el procés de recerca i pràctiques en empreses (no remunerades) per facilitar l'adquisició d'experiència laboral.

El programa Treball als Barris no incideix de forma significativa en la taxa d'atur, però sí que serveix per donar sortida a situacions molt difícils o en risc d'exclusió social: aturats sense prestacions, amb càrregues familiars, etc. També ha servit per oferir formació a joves o a persones adultes amb necessitats de formació i reconversió professional. El programa Treball als Barris té continuïtat durant aquest any 2016, amb l'aprovació del SOC de la continuïtat d'aquests Plans.