Univers Internet és un projecte que proposa una reflexió crítica i creativa sobre el conjunt de tecnologies vinculades a Internet i la transformació inèdita i accelerada que està provocant en el nostre entorn. És una sèrie de tallers creats pel departament  d'Educació del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB) amb la col·laboració de la Xarxa de Biblioteques Municipals de la Diputació de Barcelona.

Tallers:

Construint la xarxa. Taller on es construeix una xarxa de telecomunicacions simulada sobre un plànol de la ciutat que permeti conèixer l'estructura real d'Internet des del punt de vista tant de la infraestructura física com de les implicacions socials i econòmiques.

Els dilemes de la privacitat. Aquest taller està plantejat com un joc de taula on les persones participants, agrupades en diferents equips, hauran de respondre a diverses preguntes i situacions relacionades amb la gestió de la privacitat en l'entorn digital. L'objectiu és donar eines per prendre consciència sobre què passa amb les nostres dades i la nostra identitat quan utilitzem Internet i descobrir alternatives per protegir-nos.

L'impacte ecològic d'Internet. Aquest taller planteja l'exercici de calcular l'impacte ecològic de dos processos homòlegs –enviar un correu electrònic i una carta per correu postal– amb l'objectiu de prendre consciència d'aquest impacte i de conèixer mesures per minimitzar-lo.

El futur d'Internet. Proposa un exercici d'especulació sobre les possibles derives que pot prendre el futur de la web, relatives a accés, algoritmes, xarxes socials, ecologia i sostenibilitat, coneixement i privacitat. L'objectiu és reflexionar sobre el present i el futur d'Internet a través del disseny d'objectes que donin resposta a diferents reptes ètics, socials i ambientals.

 

Més informació: