Quins són els beneficis de tenir un vehicle elèctric i/o de baixes emissions contaminants?

 • Gratuïtat en l'impost de matriculació
 • Bonificació de l'impost de vehicles de tracció mecànica
 • Reducció de la tarifa en peatges (EcoViaT)
 • Reducció de la tarifa en els aparcaments públics municipals i zones de regulació horària
 • En el cas de vehicles elèctrics:
  Reducció en despeses de manteniment de vehicles
  Estalvi energètic i econòmic (Cost d'1 € a 2 €  per cada 100 km)
  Amortització del cost del vehicle aproximadament als 80.000 km
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
On puc recarregar el meu vehicle elèctric?
 
Pots trobar els diferents punts de recàrrega (PdR) al mapa de la xarxa d'estacions de recàrrega.