Visita guiada a la Torre del PalauEl Departament d'Educació i d'Acció Cultural - DEAC és responsable de dissenyar, executar i programar una oferta regular d'activitats anuals; d'ajudar a la interpretació, difusió i coneixement del Museu i del patrimoni local i comarcal; i, de programar la dinamització de les exposicions permanents i temporals del Museu, elaborant-ne el material didàctic necessari. Ofereix també una oferta activitats infantils i familiars en períodes no lectius.

Visita comentada al Castell Cartoixa de Vallparadís

L'integra personal especialitzat que s'encarrega de dur a terme les activitats del museu, seguint una metodologia adaptada als interessos, nivell i característiques de cada grup. 

La programació anual s'actualitza i es renova cada curs. 

Guia d'activitats didàctiques del Museu de Terrassa (curs 2018-19). Fins a l'agost de 2019 

Guia d'activitats diàctiques del Museu de Terrassa (curs 2019-2020). A partir del setembre de 2019.

Visita al claustre del convent de Sant Francesc

Aquest curs escolar, la Guia d'activitats didàctiques del Museu de Terrassa presenta 55 propostes.

El DEAC s'adreça a tots els perfils de públics (escolar, tercera edat, educació especial, col·lectius diversos, ...) tot i que es dedica especial atenció al públic educatiu. 

Les activitats es divideixen en visites, itineraris i tallers. En un apartat a part, trobareu les de llengua estrangera (anglès i francès).

mascota La mainada al museu. Il·lustració: Karen Vicro

Les propostes per a grups d'educació infantil es presenten sota el títol "La mainada al Museu". Per identificar-les, s'usa aquest dibuix de la Torre del Palau amb aquest lema.

Aquest curs iniciem unes noves activitats pensades principalment per a infants del Cicle mitjà i superior d'Educació Primària i del Cicle inicial d'Educació Secundària que es presenten sota el títol genèric de "Món museu". Per indicar-les usarem aquest logo.

Logo "Món Museu"

Podeu consultar les fitxes explicatives de cada proposta en les subpàgines següents: