Eleccions al Paralament Europeu

Eleccions al Parlament de Catalunya

 

Vot accessible per a persones amb discapacitat visual

 

 • Termini de sol·licitud de la documentació:
  • del 16 d'abril fins el 13 de maig
 • Qui pot sol·licitar la documentació pel vot Braille:
  • Les persones amb discapacitat visual inscrites en el cens electoral que coneguin el sistema de lectoescriptura Braille i tinguin reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 33% o estiguin afiliades a l'ONCE
 • Com fer la sol·licitud de la documentació:
  • Trucant al Telèfon gratuït 900 150 000 de dilluns a divendres de 9.00 a 17:30 hores i dissabtes de 9:00 a 14:00 hores.
  • La documentació s'enviarà a la mesa electoral que on li correspongui votar.

Com procedir el dia de la votació: 

El kit de vot accessible per a les Eleccions al Parlament Europeu conté:

 1. Esta guia explicativa en Braille
 2. Un sobre de votació normalitzat, no retolat en Braille, per a les Eleccions al Parlament Europeu
 3. Un sobre gran amb una etiqueta en Braille i tinta que diu "Eleccions al Parlament Europeu". Este sobre gran conté:

un sobre més petit (grandària quartilla) per cada candidatura que concórrega a les Eleccions al Parlament Europeu. Cada un d'eixos sobres xicotets té apegada una etiqueta en què consta, en Braille i tinta, el nom i les sigles de la candidatura la papereta electoral de les quals (estàndard, no en Braille) està dins.

Instruccions per emetre el vot.

Una vegada se li ha entregat el kit de votació accessible, pot vosté sol·licitar que els membres de la Mesa electoral li faciliten l'accés a un espai, ubicat el més prop possible de la Mesa electoral, perquè vosté pugui obrir  la documentació continguda en el paquet de votació accessible amb garanties de privacitat. També pot emportar-se el paquet de votació accessible fora del local electoral i tornar més tard a emetre el seu vot.

A. Preparació del vot.

 1. Obrir el sobre de grandària gran i extraure els sobres identificats en Braille i caràcters visuals amb el nom de les distintes candidatures
 2. Seleccionar el sobre l'etiqueta del qual en Braille coincideixi amb la candidatura a què es desitja votar, obrir aquest sobre i extraure la papereta normalitzada que conté
 3. Introduir la papereta seleccionada en el sobre de votació normalitzat: l'únic que no té etiqueta impresa en Braille i tinta

B. Votació.

A continuació dirigiu-vos a votar a la Mesa electoral on haureu de mostrar al President o Presidenta de la Mesa electoral un dels següents documents per a identificar-vos:

 • El Document Nacional d'Identitat (DNI). No serveix el resguard del DNI en tràmit, ja que no hi apareix fotografia de l'elector o electora
 • El Passaport (amb fotografia). - Els ciutadans de la Unió Europea podran identificar-se amb la targeta de residència, si en tenen. No importa que aquests documents estiguen caducats, però han de ser els originals, no valen fotocòpies

C. Material sobrant.

Després de la votació, es recomana a l'elector o electora que s'endugui  el kit de votació accessible, junt amb tot el material sobrer, a fi d'assegurar el secret del vot emés.

Més informació sobre accessibilitat en el procés de votació

 

 

Vot accessible per a persones amb discapacitat visual

 • Termini de sol·licitud de la documentació:
  • del 19 de març fins el 15 d'abril
 • Qui pot sol·licitar la documentació pel vot Braille:
  • Les persones amb discapacitat visual inscrites en el cens electoral que coneguin el sistema de lectoescriptura Braille i tinguin reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 33% o estiguin afiliades a l'ONCE
 • Com fer la sol·licitud de la documentació:
  • Trucant al Telèfon gratuït 900 500 912
  • Es pot demanar rebre la documentació al domicili (demanar expressament) o disposar de la documentació a la mesa electoral que li correspongui votar
 • Funcionament de rebuda de documentació:
  • Documentació de vot accessible al domicili: abans del dia de la votació l'ajuntament enviarà al domicili particular de l'elector o electora el maletí de votació accessible. Si no es troba a casa, se li deixarà una nota per tal que el vagi a recollir a l'adreça que s'indiqui
  • Documentació de vot accessible el dia de la votació: anar a la mesa electoral que li correspongui votar, identificar-se, i el president o presidenta de la mesa (o bé un dels vocals) li lliurarà un maletí amb la documentació per poder votar

 

Documentació inclosa en el maletí:

a) Material de votació:

 • Un sobre de votació estàndard
 • Una papereta electoral estàndard corresponent a cada una de las candidatures proclamades

b) Documentació complementaria en Braille:

 • Una guia explicativa en tinta i en Braille sobre com utilitzar la documentació continguda en el maletí
 • Un sobre gran que inclourà un sobre petit (tipus quartilla) per cadascuna de les candidatures que concorrin a les eleccions al Parlament. Cadascun d'aquests sobres petits tindrà enganxada una etiqueta on hi constarà, en tinta i en Braille, la denominació de la candidatura de la papereta electoral (estàndard, no en Braille) que hi ha dins del sobre
 • El sobre gran anirà identificat amb una etiqueta amb el text següent en Braille i imprès en tinta: "Eleccions al Parlament de Catalunya"

Cadascun dels sobres tipus quartilla contindrà una papereta normalitzada de votació. Per tal que la persona electora pugui conèixer el contingut de cada sobre, s'enganxa a cadascun una etiqueta que, en Braille i en tinta, especifica el nom i les sigles de la candidatura de la papereta que hi ha dins del sobre.

Vot accessible per a persones amb discapacitat visual

 

 • Termini de sol·licitud de la documentació:
  • del 16 d'abril fins el 13 de maig
 • Qui pot sol·licitar la documentació pel vot Braille:
  • Les persones amb discapacitat visual inscrites en el cens electoral que coneguin el sistema de lectoescriptura Braille i tinguin reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 33% o estiguin afiliades a l'ONCE
 • Com fer la sol·licitud de la documentació:
  • Trucant al Telèfon gratuït 900 150 000 de dilluns a divendres de 9.00 a 17:30 hores i dissabtes de 9:00 a 14:00 hores.
  • La documentació s'enviarà a la mesa electoral que on li correspongui votar.

Com procedir el dia de la votació: 

El kit de vot accessible per a les Eleccions al Parlament Europeu conté:

 1. Esta guia explicativa en Braille
 2. Un sobre de votació normalitzat, no retolat en Braille, per a les Eleccions al Parlament Europeu
 3. Un sobre gran amb una etiqueta en Braille i tinta que diu "Eleccions al Parlament Europeu". Este sobre gran conté:

un sobre més petit (grandària quartilla) per cada candidatura que concórrega a les Eleccions al Parlament Europeu. Cada un d'eixos sobres xicotets té apegada una etiqueta en què consta, en Braille i tinta, el nom i les sigles de la candidatura la papereta electoral de les quals (estàndard, no en Braille) està dins.

Instruccions per emetre el vot.

Una vegada se li ha entregat el kit de votació accessible, pot vosté sol·licitar que els membres de la Mesa electoral li faciliten l'accés a un espai, ubicat el més prop possible de la Mesa electoral, perquè vosté pugui obrir  la documentació continguda en el paquet de votació accessible amb garanties de privacitat. També pot emportar-se el paquet de votació accessible fora del local electoral i tornar més tard a emetre el seu vot.

A. Preparació del vot.

 1. Obrir el sobre de grandària gran i extraure els sobres identificats en Braille i caràcters visuals amb el nom de les distintes candidatures
 2. Seleccionar el sobre l'etiqueta del qual en Braille coincideixi amb la candidatura a què es desitja votar, obrir aquest sobre i extraure la papereta normalitzada que conté
 3. Introduir la papereta seleccionada en el sobre de votació normalitzat: l'únic que no té etiqueta impresa en Braille i tinta

B. Votació.

A continuació dirigiu-vos a votar a la Mesa electoral on haureu de mostrar al President o Presidenta de la Mesa electoral un dels següents documents per a identificar-vos:

 • El Document Nacional d'Identitat (DNI). No serveix el resguard del DNI en tràmit, ja que no hi apareix fotografia de l'elector o electora
 • El Passaport (amb fotografia). - Els ciutadans de la Unió Europea podran identificar-se amb la targeta de residència, si en tenen. No importa que aquests documents estiguen caducats, però han de ser els originals, no valen fotocòpies

C. Material sobrant.

Després de la votació, es recomana a l'elector o electora que s'endugui  el kit de votació accessible, junt amb tot el material sobrer, a fi d'assegurar el secret del vot emés.

Més informació sobre accessibilitat en el procés de votació