Secretaria del Congrés

 

Servei de Polítiques de Gènere

  • C/ Nou de Sant Pere, 36
  • 08221 Terrassa
  • Tel. 93 739 70 00, etx. 3404
  • Web

 

Servei d'Universitats

  • C/ Telers, núm. 5, 2a planta, Vapor Gran (passadís B)
  • 08221 Terrassa
  • Tel.93 736 30 23
  • Web