En aquest espai es treballa que és el Networking i es prepara el terreny per dur-lo a terme. Es treballa el concepte d'autoconeixement, identitat digital, marca personal i Elevator pitch.

L'objectiu és el del coneixement de l'entorn en la seva dimensió personal i el context, elaborar un pla de treball per un networking efectiu, activar, ampliar i cuidar la xarxa de contactes i eines i recursos per treballar la xarxa de contactes.

Durada: 3h

Inscriu-te aquí a l'espai de coneixement de xarxa de contactes