Comencen les obres per construir un mur de protecció en un tram urbà de la riera de les Arenes

Amb l'execució d'aquest projecte es millora la canalització d'aquest tram de la riera, de manera que si es produeix una crescuda sobtada per un episodi excepcional de pluges, aquesta sigui capaç de conduir l'aigua a través de la seva llera, sense que es modifiqui el traçat, i, per tant, sense afectar les zones urbanitzades dels entorns propers, al carrer de Roma i els seus adjacents.

La regidora de Rieres, Jennifer Ramírez, explica que el tram sobre el que s'està actuant «ens preocupava molt, ja que es tracta del tram urbà més inundable, segons indiquen els mapes de perillositat, que es troba en un àmbit en el qual habiten més de 100 persones. La seguretat de les rieres és una demanda històrica de la Comissió de rieres i és una prioritat per a aquest equip de govern».

El ‘Projecte Constructiu del mur d'escullera a la riera de les Arenes per a la protecció de Les Fonts contempla aixecar un mur de 150 metres de longitud i 3,5 metres d'alçada amb pedra d'escullera d'entre 1.200 i 2.000 quilos. Estèticament, aquesta solució té un menor impacte visual, ja que a l'estar constituït essencialment per pedra natural, no genera cap discordança amb l'ambient fluvial de la zona. A més, amb aquesta mesura, es facilita el drenatge i es dona compliment els criteris mediambientals i hidràulics. La fonamentació del mur, d'1,5 metres, es farà amb formigó. També es prolongaran les tres travesses de formigó que hi ha a la llera, de manera que quedin encaixades en el nou mur d'escullera.

Els mapes oficials de perillositat i risc d'inundació (MAPRI) determinen que, en cas d'una avinguda molt extraordinària, les aigües puguin sobreeixir en el marge esquerre de la riera de les Arenes, just abans del pont de la carretera de Rubí, inundant part del carrer de Roma i els espais adjacents. Amb l'execució d'aquests treballs, aquesta zona urbana de les Fonts deixarà de tenir la consideració d'inundable, perquè s'estabilitzarà el marge de la riera, quedant protegit de possibles erosions o moviments del mur d'escullera, i la prolongació de les travesses de formigó ajudarà a alentir  la velocitat de l'aigua a la llera.

Antecedents

L'any 2005, l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) va analitzar la capacitat de la riera de Les Arenes, en el marc del Pla d'Espais Fluvials, i  va concloure que, d'acord amb els sistemes oficials de càlculs, aquesta riera es podria desbordar en determinats punts, al seu pas pel barri de les Fonts.

Després de les riuades de l'any 1962, l'administració hidràulica ja va adequar les zones situades aigües avall del nucli urbà de Terrassa amb defenses de gabions i cuirasses que no han estat eficients i que s'han perdut amb el temps. En paral·lel, l'ACA està ultimant els treballs de reparació dels murs de l'endegament de la riera del Palau i del torrent del Vallparadís, per tal de reconstruir els danys que va causar els aiguats dels anys 2012 i 2013.