Vídeo divulgatiu de l'Ajuntament de Terrassa que explica el funcionament d'una convocatòria electoral i les funcions dels presidents i presidentes de mesa.
  • En aquests vídeos no es tenen en compte les mesures anti-covid aplicades a les eleccions al Parlament de Catalunya del 14 de febrer 2021.
 
Part 1 de 2
Part 2 de 2