L'Ajuntament avança en la millora de l'accessibilitat de diversos edificis municipals

Aquesta setmana es farà un tractament antilliscant del paviment de l'atri de l'edifici consistorial del Raval de Montserrat

Atri AjuntamentAvui dilluns, 19 de febrer, comencen les actuacions per tractar el paviment de pedra de l'atri de l'edifici Raval i del vestíbul interior, amb l'objectiu de fer-lo antilliscant. Les feines es duran a terme en horari de tarda, després del tancament del pas interior a les 20 h, per tal d'evitar el pas proper de persones en les zones on es fa el tractament del paviment.

Aquesta feina, que es completarà el dimecres d'aquesta mateixa setmana, està contemplada en la "Memòria tècnica per a la millora de l'accessibilitat en banys i per al tractament antilliscant del paviment de l'atri de l'edifici Alcaldia", que ha estat cofinançada amb un import de 10.430,63 euros, a través de l'ajut atorgat pel Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya, dins del marc del Pla de recuperació per la transformació i resiliència, finançat per la Unió Europea mitjançant el programa Next Generation EU, que preveu diverses actuacions encaminades a què els edificis municipals implementin millores per a l'accessibilitat dels espais d'atenció a la ciutadania. Les obres han estat adjudicades a l'empresa Construcciones Javier Mojal, SL, per un import de 23.030,58€ (IVA inclòs).

Pel que fa a la intervenció a l'atri i el vestíbul que el connecta amb el pati posterior, està previst aplicar un producte químic en tota la superfície del paviment de pedra, per donar-li major porositat i aconseguir que sigui antilliscant. Durant les feines, es col·locaran tanques per delimitar les zones i, malgrat que estarà restringit el pas de les persones en aquests espais, no es tancarà el pas a la ciutadania.

D'altra banda, el projecte també contempla la millora de l'accessibilitat dels banys de dotze edificis municipals, on s'han fet intervencions com la substitució d'aixetes, sifons, incorporació de barres fixes i abatibles, inodors adaptats, reubicació dels miralls i altres accessoris per millorar l'autonomia de les persones amb discapacitat. Els edificis municipals on s'han fet intervencions als banys són:

  • Ajuntament de Terrassa - Raval de Montserrat, 14
  • Edifici Pantà 20 – c/ del Pantà, 20
  • Edifici Unió – c/ de la Unió, 36
  • Casa Galèria – c/ Nou de Sant Pere, 36
  • Edifici Educació – c/ de la Rasa, 24
  • Policia Municipal – av. de les Glòries Catalanes, 3
  • Centre Cívic Maria Aurèlia Capmany – av. d'Àngel Sallent, 55
  • Centre Cívíc Montserrat Torresana Vilardell – c/ de Salamanca, 35
  • Centre Cívic President Macià - av. de Francesc Macià, 189

En aquest marc de subvencions, destinades entre d'altres a finançar les actuacions, els programes i els projectes que millorin i reforcin les polítiques socials, l'Ajuntament de Terrassa va presentar la sol·licitud d'ajuts per a diverses actuacions que ja s'estan portant a terme des del 2022. Són un conjunt d'actuacions encaminades a què els edificis municipals implementin millores per a l'accessibilitat, així com sistemes de comunicació accessibles, d'acord amb el que estableix la normativa en aquesta matèria. El total de l'import concedit per la Generalitat de Catalunya per al conjunt global d'aquestes intervencions és de 122.896,83 euros.

Entre el 2022 i el 2023 es van fer la majoria d'aquestes actuacions de millora d'accessibilitat en diversos equipaments municipals, com, per exemple, la instal·lació de dues plataformes a l'edifici Raval, l'adequació de diversos ascensors incorporant elements per donar suport a persones amb alguna discapacitat física i/o sensorial (instal·lació de rètols indicadors de números de planta, pictogrames d'ascensors, implementació de botoneres en Braille, instal·lació de síntesi de veu i canvi de porta d'ascensors per complir l'amplada mínima de pas), la implantació d'un sistema de bucles magnètics que transformen el senyal d'àudio en un camp magnètic captat pels audiòfons per tal que persones amb discapacitat auditiva puguin escoltar i comprendre la comunicació que es fa en recintes d'ús públic, la millora dels accessos a la Biblioteca del Districte 5, la col·locació de cartelleria i senyalització que compleixi les característiques tècniques a nivell normatiu obligatori i recomanable per tal que totes les persones puguin entendre i identificar la informació, independentment de les seves capacitats motrius i/o sensorials.

Totes aquestes intervencions pretenen millorar l'accessibilitat i eliminar barreres als equipaments públics, i així assolir els objectius d'avenç cap a accions que comportin un procés de transformació del model d'atenció social i comunitària que garanteixi les necessitats bàsiques dels ciutadans, que vetlli pel manteniment de la seva autonomia personal i, alhora, fomenti el desenvolupament de les capacitats personals, en un marc de respecte per la dignitat de les persones. Es pretén assolir els objectius d'una necessitat creixent de donar resposta al col·lectiu de capacitats diverses millorant l'accessibilitat dels edificis municipals en tots els seus aspectes, no només en l'eliminació de barreres arquitectòniques sinó aconseguir tant l'accessibilitat física, sensorial, visual, auditiva com cognitiva.