L'Ajuntament de Terrassa recuperarà l'amfiteatre del parc de Sant Jordi per a espectacles de petit format

Es rehabilitaran les grades, el paviment de l'escenari, els vestidors i els magatzems per poder fer ús de l'espai per a actes culturals i recreatius

L'Ajuntament de Terrassa ha iniciat el procés de licitació de les obres de rehabilitació de l'amfiteatre del parc de Sant Jordi, que es troba actualment en desús i és l'únic espai sense activitat dins del recinte enjardinat. L'espai està situat a l'extrem sud del parc, just al darrere de la zona de jocs infantils.

El projecte té l'objectiu d'aturar el seu deteriorament, millorar-lo i adequar-lo perquè torni a complir la funció per la qual es va construït, que és la d'acollir espectacles a l'aire lliure de caire cultural i recreatiu, integrat dins dels espais verds del parc municipal. La intenció és que es pugui fer servir per actuacions i espectacles de petit format, principalment de caire infantil i/o activitats escolars.

Les actuacions principals previstes són la intervenció superficial de les grades i del paviment de l'escenari, incloent el sanejat i retirada de vegetació, la reparació d'esquerdes existents així com la seva impermeabilització i pintura.

Es preveu la reparació puntual de les baranes exteriors, per tal de garantir la seguretat en front de caigudes, així com l'adequació de les zones de paviments exteriors que siguin necessàries i l'actualització de les instal·lacions elèctriques per permetre la il·luminació de les grades i de l'escenari.

També es reformaran els espais interiors dels vestidors existents a sota de l'escenari, sanejant els paraments, renovant els revestiments i portes i adequant les instal·lacions, fent els espais més higiènics i adaptats a l'ús que es destina.

L'espai destinat a grades és de 465m2 i l'escenari ocupa uns 168m2. Sota l'escenari es troba una zona de 50m2 on s'ubiquen uns vestidors i magatzems que seran d'ús exclusiu dels treballadors que facin ús de l'escenari.

A les grades es preveu un aforament màxim de 150 persones, calculat segons les exigències de les normatives vigents, integrant espais d'accés per mobilitat reduïda seguint els criteris d'accessibilitat actuals.

Les intervencions del projecte tenen un pressupost previst de 96.606,44 € (IVA inclòs) i el seu termini d'execució és de 3 mesos.

El projecte original es va redactar l'any 1969 amb murs i grades de formigó vist, incloent tot un seguit d'actuacions addicionals com el moviment de terres, canalitzacions de clavegueram, desviament del torrent, il·luminació, pavimentació, etc. A l'any 1988 es van realitzar diverses intervencions que van incloure els treballs d'adequació necessaris per posar-lo en funcionament per la Festa Major. En el projecte es van contemplar la col·locació de nous paviments, baranes i tanques de protecció de l'espai, l'adequació dels camins d'accés, la reforma dels vestidors i la reconstrucció d'alguns murs perimetrals. Aquesta reforma va permetre fer ús de l'amfiteatre fins els anys 90.