La Biblioteca del Districte 5 recupera l'entrada directa des del carrer dels Jocs Olímpics

Paral·lelament, l'Ajuntament està enllestint les bases del concurs de projectes per a la construcció de la nova BD5 i el seu trasllat a l'avinguda de Béjar 

Accés recuperat BD5Aquest dijous ha entrat en funcionament la nova entrada a la Biblioteca del Districte 5 des del carrer dels Jocs Olímpics. D'aquesta forma, els usuaris i usuàries podran tornar a accedir directament a l'equipament sense necessitat de passar per l'interior del Club Natació Terrassa.

La regidora de Cultura, Rosa Boladeras explica que: «Amb la finalització de les obres, la biblioteca recupera una entrada independent i s'obre encara més a la ciutat facilitant l'accés a totes i tots els usuaris i usuàries. Uns treballs amb els que també volem oferir millores tant dels serveis com dels espais de la biblioteca».

El nou accés a la biblioteca està ubicat al carrer dels Jocs Olímpics número 7, entre els pavellons i les pistes de pàdel. Una nova escala, que disposa d'una plataforma elevadora per fer-la accessible, permet accedir a la terrassa posterior de la biblioteca i a una porta d'accés a l'equipament. Les actuacions realitzades han consistit també en reubicar el mobiliari interior de la biblioteca i substituir una part del paviment actual de la zona infantil. A més, la biblioteca disposa ara d'un nou bany adaptat i d'us exclusiu per els usuaris i usuàries.

Les obres de millora es van iniciar el novembre de 2022 i han comptat amb un pressupost de 71.899,22 euros. La Diputació de Barcelona ha donat suport al projecte realitzant l'adequació de les telecomunicacions i  la planificació de la nova distribució dels espais, a més de fer el seguiment del projecte des dels seus inicis, coordinadament amb el Servei de Patrimoni i Manteniment de l'Ajuntament de Terrassa.

Concurs de projectes per a la nova BD5

L'Ajuntament de Terrassa ha finalitzat l'informe tècnic i ha iniciat l'expedient i el plec de bases reguladores que regiran el concurs de projectes per a la construcció de la nova Biblioteca del Districte 5 que es posarà en marxa en els propers mesos.

El trasllat de la BD5 a una nova ubicació és un projecte recollit al Pla de Biblioteques Municipals de Terrassa (2018-2025). La regidora de Cultura, Rosa Boladeras, ha explicat que el trasllat de la biblioteca a una pastilla de terreny ubicada a l'avinguda de Béjar: «Permetrà, d'una banda, donar més visibilitat a l'equipament dins de la seva àrea d'influència, atès que amb l'actual edifici, situat dins un recinte esportiu, aquesta visibilitat queda força reduïda. A més, el trasllat de la BD5 permetrà també a la biblioteca créixer i guanyar superfície útil, així com fons documental i una millora important de la quantitat i la qualitat dels serveis que ofereix, i poder disposar d'un espai, equipat amb els elements tècnics necessaris, que es converteixi en una referència pel que fa a l'activitat cultural al territori i que pugui donar resposta a les necessitats de les seves usuàries i usuaris com ara projeccions, treballs comunitaris i altres tipus d'activitats».

La Biblioteca del Districte 5 es va inaugurar el 4 de juliol de 1972, al número 29 del carrer de la Salut amb el nom de Biblioteca Enric Gall. Posteriorment, la biblioteca es va traslladar a l'actual edifici conegut com el xalet de la Àrea Olímpica, on va ser de nou inaugurada el 29 d'octubre de 1993.

Present i futur del nou parc al Pla del Bonaire

En aquest sentit, des del consistori s'estan finalitzant els tràmits d'adjudicació per efectuar les obres del futur parc del Bonaire, en els terrenys de 5.200 metres quadrats on ha d'anar la nova biblioteca. 

Les obres, pressupostades en 340.000 euros, consisteixen en la creació d'un nou parc infantil, dissenyat per crear oportunitats de joc i interacció per als infants amb diversitat funcional, i l'adequació per a l'ús públic dels terrenys. Al lateral est, a la sortida de l'escola bressol, es preveu construir una àrea de jocs infantils per a infants de menor edat, i a l'oest, una estructura de trepa per als més grans.