El Servei de Salut i Comunitat té com a missió millorar l'estat de salut de la població facilitant l'adquisició i el manteniment d'estils de vida saludables. En definitva, pretén que la conducta saludable sigui la més fàcil.

Per a aconseguir-ho, posa a disposició de la ciutadania diversos plans i activitats destinats a promoure l'adopció d'estils de vida saludables en relació a àmbits com

La seva visió és la d'esdevenir un servei referent a la ciutat en el desenvolupament de projectes i accions de promoció de la salut.

Els seus valors són: la lluita contra les desigualtats en salut (per raó d'edat, de gènere o de classe social), el treball en xarxa i col·laboratiu i l'eficàcia i l'eficiència.

Dia Mundial de lluita contra el Càncer de Pròstata

S'il·lumina l'Ajuntament al Raval de Montserrat i el Monument a la Dona treballadora per posar llum a la detecció precoç.

La detecció primerenca del càncer de pròstata permet reduir la mortalitat i millorar la qualitat de vida de les persones que el pateixen.

Un factor que va revolucionar el diagnòstic i va afavorir la localització del càncer de pròstata va ser l'aparició de l'antigen específic de pròstata (PSA) a la dècada dels 70.  Això ha permès reduir fins a un 21% les morts causades per aquest tumor.

El PSA és una proteïna produïda per cèl·lules normals i malignes de la glàndula prostàtica. L'anàlisi del PSA mesura el nivell de concentració d'aquesta proteïna a la sang, i és generalment elevada en els pacients que pateixen càncer de pròstata.

Els programes de cribat redueixen la mortalitat en un 21%