El Servei de Salut i Comunitat té com a missió millorar l'estat de salut de la població facilitant l'adquisició i el manteniment d'estils de vida saludables. En definitva, pretén que la conducta saludable sigui la més fàcil.

Per a aconseguir-ho, posa a disposició de la ciutadania diversos plans i activitats destinats a promoure l'adopció d'estils de vida saludables en relació a àmbits com

La seva visió és la d'esdevenir un servei referent a la ciutat en el desenvolupament de projectes i accions de promoció de la salut.

Els seus valors són: la lluita contra les desigualtats en salut (per raó d'edat, de gènere o de classe social), el treball en xarxa i col·laboratiu i l'eficàcia i l'eficiència.

Dia Mundial de l'ELA

Per commemorar aquest dia els dits polze i índex fan el gest de la lletra L per a l'ELA. La gent puja les seves fotos a les xarxes socials fent el gest per l'ELA.

L'esclerosi lateral amiotròfica (ELA) és una malaltia degenerativa de tipus neuromuscular. S'origina quan unes cèl·lules del sistema nerviós disminueixen gradualment el seu funcionament fins que moren. Això provoca una paràlisi muscular progressiva de pronòstic mortal.

En etapes avançades, les persones que la pateixen tenen una paràlisi total acompanyada d'una exaltació dels reflexes dels tendons a resultes de la pèrdua dels controls musculars inhibitoris.