El Servei de Salut i Comunitat té com a missió millorar l'estat de salut de la població facilitant l'adquisició i el manteniment d'estils de vida saludables. En definitva, pretén que la conducta saludable sigui la més fàcil.

Per a aconseguir-ho, posa a disposició de la ciutadania diversos plans i activitats destinats a promoure l'adopció d'estils de vida saludables en relació a àmbits com

La seva visió és la d'esdevenir un servei referent a la ciutat en el desenvolupament de projectes i accions de promoció de la salut.

Els seus valors són: la lluita contra les desigualtats en salut (per raó d'edat, de gènere o de classe social), el treball en xarxa i col·laboratiu i l'eficàcia i l'eficiència.

Dia de Conscienciació de l'Hemocromatosi

L'hemocromatosi hereditària és un trastorn genètic molt comú caracteritzat per acumulació de ferro que afecta persones de tot arreu.

S'estima que unes 45.000 persones a Espanya (1:1000) tenen predisposició genètica a la sobrecàrrega fèrrica, però molt poca gent ho sap. La salut pot estar en risc a causa d'aquesta afecció. L'hemocromatosi pot fer que s'absorbeixi i emmagatzemi massa ferro de la dieta al cos. Si no es detecta precoçment, aquest acumul de ferro provocarà mal en diferents òrgans, alguns tan vitals com el fetge i el cor.

La bona notícia és que té fàcil diagnòstic i és fàcil de tractar però és tràgica si no se'n fa una detecció precoç.

L'hemocromatosi està infra diagnosticada, en part perquè la consciència pública sobre l'afecció és baixa, però també perquè els símptomes, que inclouen fatiga, depressió i dolor a les articulacions, es confonen amb altres malalties.