El Servei de Salut i Comunitat té com a missió millorar l'estat de salut de la població facilitant l'adquisició i el manteniment d'estils de vida saludables. En definitva, pretén que la conducta saludable sigui la més fàcil.

Per a aconseguir-ho, posa a disposició de la ciutadania diversos plans i activitats destinats a promoure l'adopció d'estils de vida saludables en relació a àmbits com

La seva visió és la d'esdevenir un servei referent a la ciutat en el desenvolupament de projectes i accions de promoció de la salut.

Els seus valors són: la lluita contra les desigualtats en salut (per raó d'edat, de gènere o de classe social), el treball en xarxa i col·laboratiu i l'eficàcia i l'eficiència.

Exposició: Fes el pas, evita caure a la #ssfcat24

"Fes el pas, evita caure" té un públic diana, l'adolescència. El cervell de les persones joves encara està en desenvolupament. Els danys que s'hi produeixen a causa de les drogues com el tabac tindran repercussions, fins i tot irreparables, en el futur.

A 1r i 2n de l'ESO es treballa aquesta exposició des del punt de vista del tabac.

Els instituts poden sol·licitar l'exposició a:
[email protected]