mapa zones de baixes emisions

El 22 de març de 2024 es va aprovar l'ordenança de la Zona de Baixes Emissions (ZBE) de Terrassa. Durant un període transitori, les sancions només s'aplicaran en dies d'episodi ambiental de contaminació per NO2, i no serà fins l'1 de maig de 2025 que la seva implantació passarà a ser de forma permanent de dilluns a divendres laborables de 7 a 20h.

L'àmbit de la ZBE inclou els carrers dintre de l'àrea delimitada pel passeig del Vint-i-dos de Juliol, el parc de Vallparadís, la carretera de Montcada, la carretera de Martorell, el carrer de Faraday i el carrer de Josep Trueta. Aquestes vies mencionades queden excloses de la ZBE.

Les restriccions de la ZBE afecten els vehicles més contaminants, els que no tenen distintiu ambiental de la DGT, amb l'objectiu de millorar la qualitat de l'aire per protegir la salut de les persones i mitigar les emissions de gasos d'efecte hivernacle. Hi ha però casos d'excepcionalitat, dividits en dues tipologies: exempcions (permanents) i autoritzacions (temporals i diàries), amb les que es tenen en compte diverses casuístiques com les persones amb mobilitat reduïda, vehicles especials, les famílies amb pocs ingressos, etc.

Més informació en els documents següents:

Sabies que...
  • El 50% de l'aire que respirem cada dia està contaminat per damunt dels límits que es consideren acceptables?
  • Segons el darrer informe de l'Agència Europea del Medi Ambient (EEA, 2018), la contaminació atmosfèrica és la responsable directa de més de 500.000 morts prematures l'any a Europa i pot causar asma, efectes sobre el sistema nerviós central, malalties cardiovasculars, etc.?
  • Més de 200 ciutats europees com Londres, Berlín o Paris fa anys que han implementat la ZBE per preservar la salut dels seus habitants?

La normativa de la Unió Europea coherent amb els ODS (Objectius de Desenvolupament Sostenible) determina l'ampliació dels espais per a vianants i la reducció de la contaminació, així com canvis progressius en la mobilitat. 

La Zona de Baixes Emissions (ZBE) a més de ser una obligació legal, és una mesura necessària per reduir la contaminació de l'aire i protegir la nostra salut.

Com millorar la qualitat de l'aire per guanyar salut?

Ampliant l'espai de vianants per caminar, passejar i gaudir d'un espai més accessible per a les persones, amb menys trànsit, menys contaminació i menys soroll.

Impulsant la mobilitat sostenible mitjançant la pacificació dels entorns escolars, reduïnt l'espai per als vehicles, millorant els passos de vianants i cruïlles i ampliant el nombre de carrils per anar amb bici i VMP, millorant la connectivitat a la ciutat.

Preparant la ciutat per a la Zona de Baixes Emissions senyalitzant-ne els accessos, incorporant ràdars pedagògics i panells d'informació de l'estat del trànsit i dels nivells de contaminació.

Consulta les obres finançades pels Fons Next Generation que serviran per impulsar la ZBE.

Una mobilitat sostenible millora la qualitat de vida.

Les diferents formes de desplaçar-nos tenen una influència destacada sobre la salut individual i col·lectiva. El fet d'utilitzar un mode de transport o un altre afecta la qualitat de l'aire, la seguretat de l'espai i els nivells d'activitat física de la persona.

Caminar, pujar escales o anar en bicicleta són formes saludables de desplaçar-se i contribueixen a incrementar l'activitat física moderada.

S'ha demostrat que 30 minuts diaris d'activitat física s'associen amb una disminució del 36% en el risc de mortalitat per malaltia coronària i a una disminució del 27% en el risc de mortalitat per totes les causes.

Una investigació recent quantifica que cal fer una mitjana de 3.964 passes per reduir el risc de  malaltia. Arribar a fer aquestes passes diàriament és més fàcil del que pot semblar. Només evitant fer alguns dels trajectes que fem en vehicle motoritzat i fer-los caminant estem millorant la nostra qualitat de vida.

L'activitat física moderada ajuda a prevenir trastorns com la malaltia cardiovascular, la obesitat, la diabetis, malalties osteomusculars, etc. També aporta beneficis sobre la salut mental, alenteix els canvis fisiològics associats a l'envelliment i incrementa l'esperança de vida de gairebé 4 anys.

 

Quines mesures de mobilitat hi ha previstes en cas d'Episodi Ambiental de Contaminació per NO2?

Per tal de planificar els teus desplaçaments en dies de restricció de trànsit per aquests episodis, es realitzaran avisos en 48h. d'antelació. Més informació.

Consulta les possibilitats de desplaçament en transport públic a través de:
  • Com s'hi va (Ajuntament de Barcelona)
  • On vols anar? (AMB, per desplaçaments dins l'Àrea Metropolitana de Barcelona)
  • Mou-te (Generalitat de Catalunya)
Per informar-te de l'estat de les carreteres consulta el Servei Català de Trànsit.
 
Darrera actualizació: 22 d'abril de 2024