La Junta de Govern Local ha aprovat incorporar al PAM les cinc propostes que han obtingut una valoració favorable per acompanyar al projecte de pressupost municipal pel 2017, condicionat a la seva aprovació definitiva en el ple corresponent.

De les vuit propostes presentades per la ciutadania que van obtenir el suport mínim establert a les bases del procés, la Comissió Tècnica ha valorat positivament el compliment dels requeriments bàsics que s'especifiquen a la base 11 per a cinc propostes. Aquesta comissió, formada per tècnics i tècniques de diferents serveis municipals, ha tingut en compte aspectes com la legalitat, la competència municipal, la viabilitat tècnica i econòmica, així com l'interès general, en la seva valoració.

Les cinc propostes són les següents:

Podeu consultar l'informe de valoració tècnica de les propostes que han recollit els suports mínims en el procés participatiu del PAM 2017.

Les dades de participació

El procés participatiu del PAM 2017 ha recollit 354 propostes presentades per la ciutadania entre el 12 i el 25 de setembre a través d'Internet o bé presencialment a diferents equipaments municipals. A través dels mateixos canals, les persones més grans de 16 anys empadronades a Terrassa han pogut donar el seu suport fins al 2 d'octubre a les propostes presentades.

3.078 persones han participat en el procés, ja sigui presentant propostes i/o donant suport. S'han recollit un total de 4.850 suports: 4.558 per Internet i 292 presencialment, que han estat donats per 2.202 persones. Podeu consultar la plataforma digital de participació en el procés en aquest enllaç.

 

Projecte pilot

Aquest procés del PAM 2017 es configura com un projecte pilot que permetrà establir una metodologia que s'incorpori de manera estable en l'elaboració dels plans d'acció futurs, ja que cada any s'aprovarà un PAM, que acompanyi el corresponent pressupost de l'Ajuntament,  amb els programes o els projectes que  s'han de tirar endavant cada exercici.

L'objectiu és  que la ciutadania sigui la protagonista i pugui explicar quines són les necessitats i prioritats i els temes que més els preocupen, amb l'objectiu de poder elaborar un full de ruta comú que marqui l'acció de govern dels propers anys. Aquesta implicació ha de suposar una eina de millora de la democràcia participativa i de la qualitat de les actuacions públiques en la nostra ciutat.

Consulta les bases del procés participatiu

Per a qualsevol dubte i/o aclariment podeu adreçar-vos a:  procespam@terrassa.cat

Col·laboracions en el procés: