L'Anuari Estadístic de Terrassa és un recull de la informació estadística sobre la ciutat de Terrassa, a partir del qual és possible obtenir un coneixement precís i objectiu de la realitat terrassenca i una visió detallada de la seva evolució.

L'Anuari neix l'any 1996 i ja des dels seus inicis es concep com una eina oberta, en constant transformació, que any a any s'amplia i es millora amb la incorporació de nova informació sobre la ciutat. La seva capacitat d'actualització, precisament, el converteix en un referent permanent en el debat sobre l'estat de Terrassa.

L'Anuari Estadístic de Terrassa ha estat incorporat als successius Plans d'Estadística de Catalunya elevant a la consideració d'oficials les dades i els indicadors que conté.