Bases i jurat

Podeu consultar les bases en el següent document

Properament anunciarem la composició del jurat de l'edició d'aquest any.

 

Calendari

Fase d'inscripció obligatòria: presentació dels projectes.

El període de presentació de projectes serà del 13 de maig al 2 de juny de 2024. S'han de presentar a través de la Seu Electrònica de l'Ajuntament de Terrassa, en aquest enllaç.

A la sol·licitud s'ha de fer constar:

  • Nom del projecte
  • Nom del cicle formatiu o PFI
  • Tipus de formació: GS/GM/ FPI
  • Família professional
  • A quina categoria es presenta 
  • Dades dels participants, tutor/a i centre formatiu: nom i cognoms, document d'identitat (NIF/ NIE), adreça, telèfon mòbil i correu electrònic

Les excepcions al termini anterior són:

  • En el cas que per raons tècniques no es pogués adjuntar el document del projecte al formulari de la Seu electrònica, es permetria fer el lliurament presencialment, en suport CD o llapis de memòria, al registre del Servei d'Educació, en horari de registre. El termini per presentar el material finalitzarà el 31 de maig de 2024 (de 9h a 14h).
  • Per a les presentacions de material no digital complementari dels projectes, la data en la que finalitza el termini de presentació serà el 31 de maig de 2024 (de 9 a 14h).

Entrega de premis

El lloc del lliurament de premis encara està per determinar.

Instruccions per les persones guanyadores dels Premis