Bases

Les bases en el següent document 

Dates

Fase d'inscripció obligatòria: presentació dels projectes

El període de presentació de projectes serà del 9 de maig al 2 de juny de 2022 . S'han de presentar a través de la Seu Electrònica de l'Ajuntament de Terrassa, en el següent enllaç:

  • Nom del projecte
  • Nom del cicle formatiu o PFI
  • Tipus de formació: GS/GM/ FPI
  • Família professional
  • A quina categoria es presenta 
  • Dades dels participants, tutor/a i centre formatiu: nom i cognoms, document d'identitat (NIF/ NIE), adreça, telèfon mòbil i correu electrònic

Les excepcions al termini anterior són:

  • En el cas que per raons tècniques, no es pogués adjuntar el document del projecte al formulari de la Seu electrònica, es permetria fer el lliurament presencialment, en suport CD o llapis de memòria, al registre del Servei d'Educació, en horari de registre i la data en la que finalitza el termini per presentar el material, serà el 2 de juny de 2022.
  • Per a les presentacions de material no digital complementari dels projectes, la data en la que finalitza el termini de presentació serà el 2 de juny de 2022.

Termini màxim per recollir el premi:

  • 30 de setembre de 2022, només per l'alumnat premiat.

Termini per recollir el material complementari:

  • 16 de setembre de 2022 en horari laboral. A partir d'aquest dia el material no recollit es destruirà.