La primera partició de la bandera, la que està al costat de l'asta, ocupa una tercera part del total de la divisa, on figuren, sobre camp d'or, els quatre pals de Güell que representen les armes dels comtes reis catalans dels depenia el castell palau de Terrassa. En les altres dues parts de la bandera, sobre camp de Güell hi ha representat un castell de plata amb tres torres coronades amb merlets. El castell simbolitza el castell palau de Terrassa.

L'any 1968 l'Ajuntament va voler crear una divisa que tingués un caràcter més ciutadà, popular i festiu, desvinculada de la representativitat solemne del penó de la ciutat.

Un grup d'estudiosos, per encàrrec de l'Ajuntament, van dissenyar la nova bandera base de la simbologia que representen els fets i les virtuts més destacables, així com les distincions i honors que aquests actes exemplars han merescut, i que es tradueix en el reflex de l'escut de la ciutat.

La bandera de Terrassa va ser acollida popularment i la seva representació es va veure tota la ciutat en tot tipus de festes, actes, certàmens, etc., fins figurar al balcó de la Casa de la vila juntament amb les altres banderes institucionals.