Totes les dates importants referents a les eleccions actuals...
  • 5 de març del 2019: Convocatoria d'eleccions i publicació al BOE
  • Del 5 de març al 18 d'abril del 2019: Sol·licitud del vot per correu residents a Espanya (es podrà votar fins el  24 d'abril del 2019)
  • Del 5 al 30 de març del 2019: Sol·licitud del vot des de l'estranger
  • Del 11 al 18 de març del 2019: Exposició llistes del cens i periode de reclamacions
  • 1 abril del 2019: Sorteig dels presidents i vocals de les meses
  • Del 12 al  26 d'abril del 2019: Campanya electoral
  • 27 d'abril del 2019: Jornada de reflexió
  • 28 d'abril del 2019: Jornada electoral
  • Del 1 al 4 de maig del 2019: Escrutini definitiu per les Juntes Electorals Provincials

Font : Junta Electoral Central