El Comitè d'Accessibilitat és un espai participatiu que neix com a resultat de la signatura del Pacte Terrassa per a l'Accessibilitat Universal l'any 2012.

Qui en forma part?

pictograma reunió de persones

  • Entitats de la Taula local de Capacitats Diverses i Accessibilitat representatives de cada col·lectiu de persones amb capacitats diverses (física, visual, auditiva, intel·lectual i salut mental).
  • Entitats no vinculades a la discapacitat del teixit associatiu local.
  • Grups polítics municipals.
  • Col·legis professionals (arquitectes, arquitectes tècnics i aparelladors, advocats, enginyers).
  • Gremis (constructors, hosteleria, sector comerç).
  • Oficina tècnica per a la promoció de l'accessibilitat universal.
  • Serveis municipals relacionats.

Quines funcions té?

El Comitè supervisa i fa seguiment continuu de les línies d'actuació del Pacte. Per això, es reuneix 1 o 2 vegades l'any.

 

Més informació: