Premis i patrocinadors  

A.Premis als projectes més innovadors    

-1r Premi a CFGS de 600€ a càrrec de CIRSA
-2n Premi de CFGS de 400€ a càrrec de CIRSA
-Premi a CFGM de 500€  a càrrec de Fundació Institut Industrial i Comercial
-Premi a PFI-FB de 500€ a càrrec de Diputació de Barcelona

B. Premis als projectes amb millor viabilitat empresarial    

-1r Premi a CFGS de 600€  a càrrec de LAMP
-2n premi de CFGS de 400€ a càrrec de  LAMP
-Premi a CFGM de 500€  a càrrec de del Servei d'Emprenedoria i economia social Ajuntament de Terrassa
-Premi a PFI-FB de 500€  a càrrec de Diputació de Barcelona
  
C. Premis als millors projecte  d'economia social i cooperativa   
-1r Premi a CFGS de 600€  a càrrec de CIRCUTOR i Unió Empresarial Metal·lúrgic
-2n premi de CFGS de 400€ a càrrec del Servei d'Educació Ajuntament de Terrassa
-Premi a CFGM de 500€  a càrrec de del Servei d'Emprenedoria i Economia Social Ajuntament de Terrassa
-Premi a PFI-FB de 500€  a càrrec de Diputació de Barcelona
 
D. Premi al millor projecte interdiscilinar 
-Premi a CFGS de 500€  a càrrec del Servei d'Emprenedoria i Economia Social  Ajuntament de Terrassa
 
E. Premis als millors projectes d'economia circular  
-1r.Premi a CFGS de 600€  a càrrec del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya
-2n Premi de CFGS de 400€  càrrec de Provital, SA
-Premi a CFGM de 500€  a càrrec de Formigons Montcau SA
-Premi a PFI-FB de 500€ a càrrec de Zenquiu Lab SL&Campos Estela SL​