A. Pla d'empresa de Cicles Formatius de Grau Superior

1r premi: 800 €

2n premi: 500 €

3r premi: 300 €

Accèssit: 200€

B. Pla d'empresa de Cicles Formatius de Grau Mitjà

1r premi: 800 €

2n premi: 500 €

Accèssit: 200€

C. Projecte de Creativitat artística

Premi únic: 800 €

Accèssit: 300€

D. Projecte de Programa de Formació i Inserció o FP Bàsica

Premi únic: 800 €

Accèssit: 300€