Premis i patrocinadors  

A. Premi al millor  projecte  innovador

 • 1r Premi a CFGS de 600€  a càrrec de CIRSA
 • 2n Premi de CFGS de 400€ a càrrec de  CIRSA
 • Premi únic a CFGM de 600€  a càrrec CIRCUTOR i Unió Empresarial Metal·lúrgica

B. Premi al millor projecte de viabilitat empresarial 

 • 1r Premi a CFGS de 600€ a càrrec de LAMP
 • 2n Premi a CFGS de 400€ a càrrec de (falta patrocinador)*
 • Premi únic a CFGM de 600€  a càrrec del Servei d'Emprenedoria i economia social Ajuntament de Terrassa  

C. Premi al millor projecte d'economia social i solidària

 • 1r Premi a CFGS de 600€  a càrrec de  d'Abacus Cooperativa i del Servei d'Emprenedoria i economia social Ajuntament de Terrassa
 • 2n Premi a CFGS de 400€ a càrrec de Provital, SA
 • Premi únic a CFGM de 600€  a càrrec de del Servei d'Emprenedoria i economia social Ajuntament de Terrassa

D. Premi al millor projecte d'economia circular

 • 1r Premi únic a CFGS de 600€  a càrrec de Laboratorios Maymó, SA
 • 2n Premi a CFGS de 400€  a càrrec de Axioma Solucions Integrals i Serveis de Suport Sanitari, SA
 • Premi únic a CFGM de 600€  a càrrec de Moba-ise Mobili Automation SL

E. Premi al millor projecte de PFI

 • 1r Premi a PFI de 600€ a càrrec de Diputació de Barcelona
 • 2n Premi a PFI de 400€  a càrrec de Diputació de Barcelona

F. Premi al millor  dossier-memòria d'FP dual

 • 1r Premi a CFGS de 600€  a càrrec de (falta patrocinador)*
 • 2n Premi a CFGS de 400€  a càrrec del Servei d'Educació Ajuntament de Terrassa
 • Premi únic  a CFGM de 600€  càrrec de Fundació Institut Industrial i Comercial

 (*) Empresa que determinarà el Grup Impulsor organitzador dels premis.