Des del Punt del Voluntariat volem reforçar i enfortir el paper del teixit associatiu i del voluntariat de la nostra ciutat, oferint-los recursos i eines per a la seva millora contínua.

Per això, juntament amb la Taula d'entitats del Voluntariat, proposem anualment la formació que pot ser adequada tant per al voluntariat que s'inicia en aquest àmbit com per a persones voluntàries que ja tenen experiència i per a gestors i responsables de voluntariat de les entitats de la ciutat.

La formació esdevé una eina cabdal, i cada vegada més imprescindible, per tal de transformar i evolucionar tant a nivell individual com col·lectiu.

Cursos de l'àmbit del voluntariat que hem dut a terme:

  • Curs sobre la Llei 25/2015 de voluntariat i foment de l'associacionisme
  • Curs Iniciació al voluntariat
  • Curs Habilitats bàsiques per a l'acció voluntària
  • Curs de Gestió i dinamització del voluntariat a les entitats
  • Curs "El Pla de Voluntariat de l'entitat"

Cursos gratuïts als que us podeu inscriure en aquest primer semestre de 2024:

En el segon semestre de 2024 (inscripcions obertes a partir del juliol):

  • Regenerar-nos: la perspectiva de gènere en l'àmbit del voluntariat social
  • Habilitats bàsiques de l'acció voluntària

Més Informació: Pla de Formació de l'Associacionisme i el Voluntariat de Catalunya