Articles

Associacions

  • ACATHI Associació Catalana per la Integració d'Homosexuals, Bisexuals i Transsexuals Immigrants
  • Associació Candela. Entitat orientada a la sensibilització de tota forma de violència basada en el gènere, des d'una perspectiva interseccional. Barcelona.
  • Imman. Entitat LGTBIQ+ i musulmana. Regne Unit.
  • Lo Relacional. Associació que articula projectes sobre diversitat cultural, de gènere i sexualitat, des d'una perspectiva intercultural, artística i comunitària.
  • Nasij. Xarxa amb perspectiva feminista i queer per la lluita contra la islamofòbia i la visió inclusiva de l'Islam. Barcelona.
  • Safra Project. Entitat formada per i per a dones musulmanes lesbianes, bisexuals transexuals. Regne Unit.
  • SAID. Servei d'atenció i denúncia per a víctimes de racisme. Terrassa

Bibliografia

Guies

Recursos (altres)

Recursos audiovisuals

Referents