Articles

Associacions i institucions

  • ACATHI Associació Catalana per la Integració d'Homosexuals, Bisexuals i Transsexuals Immigrants
  • Associació Candela. Entitat orientada a la sensibilització de tota forma de violència basada en el gènere, des d'una perspectiva interseccional. Barcelona.
  • Imman. Entitat LGTBIQ+ i musulmana. Regne Unit.
  • Lo Relacional. Associació que articula projectes sobre diversitat cultural, de gènere i sexualitat, des d'una perspectiva intercultural, artística i comunitària.
  • Nasij. Xarxa amb perspectiva feminista i queer per la lluita contra la islamofòbia i la visió inclusiva de l'Islam. Barcelona.
  • Safra Project. Entitat formada per i per a dones musulmanes lesbianes, bisexuals transexuals. Regne Unit.
  • SAID. Servei d'atenció i denúncia per a víctimes de racisme. Ajuntament de Terrassa
  • The Queer European Asylum Network (QUEAN). Organització fundada el 2019 que reuneix professionals d'ONG, refugiats LGBTQI+ i activistes i acadèmics que treballen en la migració i l'asil LGBTQI+ a Europa

Bibliografia

Exposicions

  • "Comunitat Frida: Històries de resiliència de persones refugiades LGBTIQ+ a Mèxic" és una exposició de la fotògrafa documental Julia Molins i la periodista Marta Saiz que recull de primera mà les experiències de persones que acollides a Casa Frida, una organització mexicana que ofereix refugi a persones que fugen dels seus llocs d'origen pel fet de formar part del col·lectiu LGTBIQ+. Colectivo Mirada Colibrí

Festival de cinema

  • Perú Diversiva. Mostra de cinema LGTBIQA+ migrant sense ànim de lucre, que busca generar espais de trobada, diàleg i col·laboració entre migrants i locals LGTBIQA+, a través de la projecció de curtmetratges de contingut inèdit, xerrades, conferències i tallers en circuits d'exhibició a Catalunya.

Guies

Persones referents

Recursos (altres)

Recursos audiovisuals