Els nivells sonors s'han reduït una mitjana de 5,2 dB(A) durant les cinc primeres setmanes de confinament

La caiguda més destacada de decibels es registra a la plaça Vella

Vista de TerrassaAvui, dia 29 d'abril, se celebra el Dia Internacional de la Conscienciació sobre el Soroll, que té per objectiu preservar l'ambient acústic i evidenciar les molèsties que el soroll genera a la nostra salut. Enguany, aquest Dia Internacional coincideix amb un escenari inèdit, necessari per afrontar la pandèmia de la Covid-19 on, des del 14 de març, s'han limitat els desplaçaments diaris, s'ha prohibit la concentració de persones, s'ha reduït el trànsit rodat i s'han tancat establiments i locals comercials de serveis no essencials. En definitiva, una davallada del soroll ambiental que permet escoltar el silenci de la ciutat i revalorar els sons de la natura com a patrimoni ambiental.

A Terrassa, el trànsit és el principal factor de contaminació acústica i ha estat un dels elements que ha incidit directament en una dràstica reducció del soroll ambiental. El valor global representatiu de la caiguda, a tota la ciutat i durant les cinc primeres setmanes de confinament, ha estat de 5,2 dB(A) de mitjana (s'han registrat moments del dia, i dies de la setmana, en què aquests valors han estat més alts). De dilluns a dijous la mitjana ha estat de 3,9 dB(A) i, de divendres a diumenge, de 7 dB(A). Aquesta és una de les principals conclusions de l'estudi que l'Ajuntament ha fet per conèixer fins a quin punt el confinament ha afectat als nivells sonors de la ciutat. Cal assenyalar que, pel que fa al trànsit, reduir 3 dB equival a què circulen la meitat de vehicles que ho fan habitualment i que reduir 6 dB representa disminuir a una quarta part el nombre de cotxes en circulació.

L'informe s'ha elaborat comparant els valors mitjans setmanals dels principals indicadors durant les setmanes de reclusió, amb un patró calculat a partir d'una mitjana anual de 2019. El monitoratge de les dades s'ha fet amb els 9 punts de control operatius, situats en llocs estratègics de la ciutat, que permeten analitzar l'evolució dels nivells sonors. Les dades es transmeten telemàticament i són recollides a través de la plataforma Sentilo, una plataforma de sensors i actuadors de codi obert dissenyada per adaptar-se a l'arquitectura Smart City de qualsevol ciutat.

Principals conclusions

  • El valor global representatiu de la caiguda del soroll a Terrassa durant les cinc primeres setmanes de confinament és de 5,2 dB(A) (3,9 de dilluns a dijous i 7 de divendres a diumenge).
  • La caiguda durant la franja horària de dia i de nit és similar i és lleugerament inferior a la de l'horari de vespre.
  • La reducció més important del nivell sonor es va produir la primera setmana de confinament. La segona setmana es va mantenir la tendència a la baixa. La tercera i la quarta, es va produir un estancament. La cinquena setmana els nivells repunten.
  • La caiguda més gran de decibels es produeix a la plaça Vella, perquè és el cor de la ciutat, el lloc on es fa més vida social al carrer, actes lúdics i festius, i també perquè hi ha moltes terrasses amb activitats de restauració.
  • La més baixa, en canvi, es produeix a plaça del Rector Homs, perquè és una zona tranquil·la de vianants, amb poca activitat social al carrer i de baix nivell sonor.
  • La disminució del soroll al carrer del Portal Nou recull també els canvis de mobilitat introduïts per la Zona de Baixes Emissions (canvi de sentit i restriccions a la circulació, excepte vehicles autoritzats i accés als aparcaments de comerços).
  • La caiguda a la rambleta del Pare Alegre i també a la carretera de Martorell (carreteres de penetració) és superior a la registrada a la carretera de Montcada i al passeig del Vint-i-dos de Juliol (rondes i avingudes), la qual cosa indica que la mobilitat interurbana ha baixat més que la mobilitat urbana.
  • El descens registrat al carrer de la Rasa, també important, recull l'aturada de les activitats d'oci al Centre, especialment les nits del cap de setmana (oci nocturn).

Tots els sensors detecten un lleu repunt a la tercera setmana de confinament, que coincideix amb la primera de confinament total. Aquest repunt no és real, és degut als episodis de pluja d'aquella setmana

Llocs

Caiguda en dB

Observacions

La Rasa                   

- 5,7

Influeixen les activitats d'oci

Passeig del Vint-i-dos de Juliol           

-3,5

Predomini del soroll del trànsit

Rambleta del Pare Alegre   

-4,9

Predomini del soroll del trànsit

Ctra Montcada         

-3,5

Predomini soroll del trànsit

Plaça  Vella                   

-11,0

Predomini del soroll dels actes socials

Rambla d'Ègara               

-3,3

Predomini del soroll del transport públic

Carretera de Martorell           

-4,5

Predomini del soroll del trànsit

Plaça del Rector Homs       

-1,0

Zona tranquil·la

Portal Nou               

-4,8

Cal tenir en compte els canvis produïts per la ZBE

Mitja

-5,2

Valor representatiu del global

 

Dia setmana

Caiguda diària

Caiguda agrupada

Caiguda total

dilluns

-3,5

 

 

-3,9

 

 

 

 

-5,2

dimarts

-3,6

dimecres

-3,7

dijous

-4,6

divendres

-6,3

 

-7

 

dissabte

-7,9

diumenge

-6,8

 

Ordenança Reguladora de Soroll

Terrassa disposa d'una Ordenança Reguladora del Soroll i les Vibracions, que és el marc regulador per prevenir, corregir i sancionar les actuacions en matèria de contaminació acústica, ja que el seu objectiu és millorar, preservar i fer una gestió integral de la qualitat acústica de l'espai públic. Com a mesura del pla de reducció del soroll de l'any 2014, a principis de l'any 2017 es va implantar la xarxa de vigilància del soroll a la ciutat, que actualment compta amb 10 punts de control, situats en llocs estratègics, per tenir una informació detallada i representativa de com evoluciona el nivell sonor ambiental a la ciutat.

A Terrassa, en nombre d'habitants, el principal factor de contaminació acústica de la ciutat és el trànsit. Terrassa és la tercera ciutat de Catalunya en nombre d'habitants, forma part de la segona corona metropolitana, està situada a uns 35 km de Barcelona i disposa d'un important nus de comunicacions per carretera i de carrers, rondes, avingudes i travessies que formen part de la xarxa principal o arterial del municipi.

L'OMS classifica el soroll del trànsit com el segon factor mediambiental més perjudicial a Europa, darrere de la contaminació atmosfèrica, i considera que més del 70% de la població que viu a grans centres urbans pateix un impacte acústic molt superior al recomanable, incidint directament en la qualitat de vida de les persones.

Més informació: Ordenança Reguladora del Soroll i les Vibracions

https://aoberta.terrassa.cat/documents/normativa634537967.pdf?codidoc=M0JCMjdDOEQxOThBNjdDRDI3QjU0MDY2MkU5MUMwRkE=&idrel=001193