L'Ajuntament ha distribuït ja més de 22.000 mascaretes i n'ha comprat mil més, per a ús quotidià i en exteriors, fetes per una empresa terrassenca

Les noves unitats es destinaran a serveis essencials municipals i estan fabricades per Corvi, que compta amb l'acreditació del LEITAT

El Comitè d'Emergència Municipal ha fet aquest matí la reunió diària i telemàtica per fer seguiment de la situació a la ciutat i acordar noves mesures per fer-hi front. 

 

1.- L'Ajuntament ha distribuït al llarg dels darrers dies més de 22.000 mascaretes, i ha fet una primera comanda de mil mascaretes antivirals "made in Terrassa" per l'empresa Corvi

Des de l'Ajuntament de Terrassa s'han distribuït al llarg dels darrers dies, tot i les grans dificultats per aconseguir un subministrament suficient i estable, més de 22.000 mascaretes, de les quals aproximadament 7.000 són sanitàries. Aquestes mascaretes han estat facilitades a serveis essencials i bàsics, així com també a establiments que tenen autorització per obrir i porten a terme atenció al públic.

Així mateix, l'Ajuntament ha fet una primera comanda de mil mascaretes de protecció «made in Terrassa» a l'empresa terrassenca Corvi, que compta amb l'acreditació prèvia del Centre Tecnològic LEITAT (Terrassa) per a la seva fabricació. El producte de l'empresa Corvi no és d'ús sanitari ni hospitalari, sinó que està enfocat a les necessitats de serveis públics (Protecció Civil, Policia, Neteja...) i per a activitats quotidianes o domèstiques. Aquesta remesa de mascaretes es destinarà als equips dels serveis essencials municipals perquè puguin dur a terme la seva tasca amb major seguretat. 

Aquestes mascaretes són un producte innovador sorgit d'una iniciativa col·laborativa entre empreses de Terrassa i Blanes, per tal de crear un producte fet a partir de materials de niló que garanteixen la impermeabilitat als virus. El teixit antiviral impedeix que el virus es mantingui amb vida sobre la seva superfície.

La Policia Municipal va fer una prova de la mascareta, amb resultats satisfactoris, i va plantejar una sèrie de propostes de canvis que van permetre millorar el model.

Les mascaretes fabricades per aquesta empresa terrassenca constitueixen una barrera per als virus i es poden rentar fins a 100 vegades sense perdre les seves propietats, la qual cosa és un fet important tant per la seva usabilitat com per la sostenibilitat del producte.

L'acció és fruit de la tasca coordinada dels serveis municipals d'Innovació, Empresa i Protecció Civil, en col·laboració amb el Centre Tecnològic LEITAT.

 

2.- El Govern municipal valora i agraeix la col·laboració de l'UME per a la desinfecció de residències de gent gran a Terrassa

El Govern municipal valora i agraeix la col·laboració de l'UME per a la desinfecció de les residències de gent gran a Terrassa que els darrers dies havien arribat a situacions de nivell crític o preocupant. La Unitat Militar d'Emergències té com a missió intervenir i col·laborar amb totes les autoritats i administracions públiques en casos d'emergències, catàstrofes, riscos greus i altres situacions similars. 

El Govern municipal agraeix també, com ja va fer ahir divendres, la resposta donada a les peticions de l'Ajuntament de Terrassa des de la Delegació del Govern Espanyol a Catalunya.

3.- Qualitat de l'aire: la contaminació per NO2 ha baixat a Terrassa un 63%  i les partícules en suspensió baixen un 43%, per sota dels valors màxims recomanats per l'OMS

El Govern municipal va una valoració molt positiva de la reducció de les dades de contaminació a Terrassa al llarg de les darreres setmanes de confinament i de reducció dràstica de la mobilitat I de l'activitat econòmica.

Aquesta espectacular reducció és deguda a les circumstàncies excepcionals que estem vivint, però constitueix una oportunitat per reflexionar sobre la importància de continuar avançant cap a una millora de la qualitat de l'aire i la disminució del soroll en un futur proper. En el seu moment, l'Ajuntament valorarà la programació de les mesures previstes en funcó del context local i general.

Les dades de reducció de contaminació són les següents:

Els nivells de diòxid de nitrogen (NO2) s'han reduït a dia d'avui un 63% respecte els valors de principis de març i les de partícules en suspensió, un 43%, per sota dels valors màxims recomanats per l'OMS.

La situació d'emergència provocada per la pandèmia del Covid-19 i les mesures adoptades per l'estat d'alarma en el Reial Decret de 14 de març, amb el confinament i el funcionament dels serveis essencials, ha provocat una reducció de la mobilitat a Terrassa i, en conseqüència, una millora de la qualitat de l'aire. Terrassa se suma, així, a les grans ciutats catalanes que registren un descens dels contaminants atmosfèrics com Barcelona, L'Hospitalet i Sabadell, entre d'altres.

Si establim la comparativa amb les dades recollides a l'estació de la Rambleta del Pare Alegre abans del confinament (14 de març), durant la primera setmana la reducció de les emissions de contaminants a l'aire (NO2) va ser del 43%, i en els darrers dies aquest percentatge ha augmentat fins al 63%.

Pel que fa a les partícules en suspensió (PM10), aquest descens ha estat del 43%. Segons les dades recollides es constata un descens notable dels gasos diòxid de nitrogen (NO2) i de les partícules en suspensió (PM10), amb registres mínims que no s'assolien a la ciutat des de l'any 2007. 

Les dades posen de manifest que del 10 al 12 de març Terrassa es va situar per sobre de la mitjana marcada per l'Organització Mundial de la Salut (OMS) i del valor anual permès pel Real Decret 102/2011 i que, a partir del dia 12, aquests contaminants atmosfèrics es van reduir considerablement, ja que tant l'NO2 com el PM10, estan directament relacionats amb el volum de cotxes que circulen per la Rambleta. Un descens que encara és més acusat a partir del dissabte, 21 de març.

Els valors recomanats per l'OMS són, pel NO2, de 40 micrograms/m3 i, en el període comprès entre el 14 i el 22 de març aquests valors van ser de 18,37 i, del 23 al 31 de març, de 13,62 micrograms/m3. Durant els dies 21 al 25 de març vàrem tenir nivells encara més baixos, de 10,10 micrograms/m3, assolint una reducció del 69%.

Pel que fa als PM10, la mitjana de l'OMS és de 20 micrograms/m3 i en aquests moments estem a 19,95 micrograms/m3.

 

4.- Els autobusos municipals fan també una crida a la ciutadania: "Queda't a casa"

A partir d'aquest dissabte els autobusos municipals incorporen a la seva pantalla exterior, situada a la part frontal del vehicle, el missatge "Queda't a casa". A dia d'avui el porten un 30% de les unitats, percentatge que s'anirà ampliant en els propers dies.