L'Ajuntament implementa places d'estacionament per a motocicletes en espais on s'ha constatat una alta demanda

El Consistori segueix treballant per a l'habilitació de reserves regulades en aquells espais on s'ha detectat més necessitat d'aquesta modalitat

L'Ajuntament continua implementant espais d'estacionament regulat per a motocicletes en els carrers on s'ha constatat una major demanda d'aquesta modalitat d'aparcament, un cop aplicada la prohibició d'estacionament de motos a la vorera tal i com es contempla en l'Ordenança Municipal de Mobilitat, aprovada a principis de l'any 2021.

La prohibició d'estacionament de motos a la vorera té com a objectiu principal oferir la màxima comoditat i accessibilitat a les persones que es desplacen a peu i evitar així, molèsties als vianants que hi transiten i que veuen reduït l'espai per poder circular-hi. A aquesta normativa se li va aplicar una moratòria de dos anys durant els quals l'Ajuntament va treballar per habilitar espais d'aparcament per a motocicletes i ciclomotors a la calçada i adaptar la ciutat a aquesta nova casuística. Durant aquest període de moratòria es van crear més de 1.500 places distribuïdes per tots els districtes, configurant un total de més de 4 mil places de motocicletes a tota la ciutat.

L'Ajuntament però, ha continuat estudiant i habilitant reserves un cop la prohibició va entrar en vigor, el passat mes de gener, per tal de garantir que aquest tipus de vehicles tinguin opcions d'aparcament a tots els barris.

Fins al moment s'han habilitat nous espais en vorera, dins les zones senyalitzades a tal efecte tal com preveu l'Ordenança Municipal, al passeig Vint-i-dos de juliol, a les proximitats de la plaça de la Bicicleta i a les proximitats del carrer Sant Gaietà. També a la plaça de Can Roca, a l'avinguda d'Àngel Sallent, davant del CAP Oest, carretera de Montcada, i als carrers Martin Díez, Antoni Torrella, Doctor Ullés, Ireneu, Baldrich, Portal Nou, a la Plaça de la Mediterrània, a la rambla de Francesc Macià, al carrer Igualtat i al carrer de les Campiones Olímpiques. Es tracta d'espais en què s'ha detectat una major necessitat d'aquest tipus d'estacionaments degut a la seva proximitat amb estacions de tren, centres esportius o centres d'atenció primaria.

En les pròximes setmanes l'Ajuntament preveu habilitar nous espais a l'avinguda Barcelona i també a l'avinguda de Jaume I.