L'Ajuntament presenta el Pla d'accessibilitat i senyalètica dels equipaments municipals

Enguany s'hi destinaran 200.000 euros a la millora de l'accessibilitat física, sensorial, visual, auditiva i cognitiva dels edificis municipals

L'Ajuntament de Terrassa millorarà l'accessibilitat de tots els edificis municipals amb l'objectiu que els equipaments municipals siguin accessibles a tota la ciutadania, independentment de les seves capacitats motrius o sensorials. Aquests canvis, que estan recollits al nou Pla d'accesibilitat senyalètica dels equipaments municipals, provenen dels resultats d'un estudi centrat en la senyalètica relacionada amb l'accessibilitat als edificis municipals. Les conclusions de l'estudi han permès conèixer el grau d'accessibilitat d'aquests espais de pública concurrència i identificar les mesures que cal implementar per garantir la plena integració de totes les persones i el compliment de la normativa vigent.

Aquesta iniciativa dona compliment al Programa de govern 2019-2023, que es comprometria a «fer de Terrassa una ciutat sense barreres de cap mena, ni físiques, ni socials, ni mentals, entre persones, col·lectius i barris, una ciutat oberta, amb accessibilitat universal» i, més concretament, apuntava la voluntat de fer un estudi centrat principalment en la senyalètica relacionada amb l'accessibilitat als equipaments municipals de pública concurrència.

Inicialment s'ha prioritzat l'estudi dels equipaments amb més concurrència de públic i més divers, com són els equipaments cívics i els edificis administratius. En concret, s'han analitzat els següents edificis municipals: Raval, Didó, Pantà 20, Pantà 30, Edifici Glòries Catalanes, Edifici Unió, Casa Galèria, C.C. Montserrat Roig, C.C. Alcalde Morera, C.C. Avel·lí Estrenjer, C.C. President Macià, C.C. Montserrat Torressana Vilardell, Edifici d‘Educació la Rasa, Casa Soler i Palet i el Cinema Catalunya. Posteriorment, se sumarà a aquests centres la resta d'edificis municipals (administratius, equipaments cívics, esportius, culturals, educatius, etc).

Els estudis elaborats recullen una valoració genèrica tècnica i una primera aproximació econòmica de les actuacions necessàries per garantir l'accessibilitat dels espais. Des d'aquest punt de vista, el tinent d'alcalde de Serveis Generals i Govern Obert, Isaac Albert, destaca que «estem treballant per assegurar una atenció ciutadana al servei de totes les persones. Això ha implicat fer una anàlisi que detectés totes les mancances dels nostres principals equipaments. Sobre aquesta tasca impulsem un Pla, amb pressupost ja per aquest 2022, per garantir que tenim un Ajuntament capaç de donar resposta a la diversitat».

El Pla d'accessibilitat i senyalètica dels equipaments municipals de l'Ajuntament de Terrassa neix amb una dotació econòmica de 200.000 euros per a l'any 2022, donant prioritat a les mesures més urgents i transversals que beneficiïn a un major nombre de persones.

 

Mesures inicials

Els resultats de l'estudi presentat han determinat les primeres intervencions previstes al llarg de l'any 2022 i primers mesos del 2023:

  • Canvi de les botoneres dels ascensors amb botoneres que integrin el sistema Braille. També s'estudiarà la possibilitat d'incorporar un sistema auditiu en tots aquells ascensors que ho permetin.
  • Estudi i disseny dels mostradors d'atenció a la ciutadania, per tal que hi hagi com a mínim un mostrador accessible a cada Oficina d'Atenció Ciutadana. L'objectiu és implantar el sistema NaviLens, que fa accessible la senyalètica tradicional a les persones amb discapacitat visual, i el bucle magnètic portàtil, per garantir l'accessibilitat auditiva, als mostradors de cada OAC.
  • Col·locació de baranes en els trams d'escala d'accés als edificis. La solució que s'apliqui a Pantà 20 servirà d'exemple per a la resta d'edificis.
  • Millora i actualització de la senyalització existent per tal que sigui accessible per a tothom, ajustant la seva grandària, format, tipus de lletra, contrast amb el fons, alçada de cartells, etc.
  • Tractament de paviments perquè siguin antilliscant tant en sec com quan està mullat. També s'incorporaran encaminadors fins al punt d'informació de l'interior de l'edifici.

L'estudi d'accessibilitat i senyalètica dels equipaments municipals ha estat elaborat pel servei de Patrimoni i Manteniment de l'Ajuntament de Terrassa amb la col·laboració de l'Oficina per a la promoció de l'accessibilitat.